SKB biedt hulp aan bij vaccineren tegen corona

Pilot op zaterdag 29 mei is goed verlopen

Het SKB heeft aangegeven te willen helpen bij het vaccineren van de bevolking tegen corona. Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke vraag vanuit de overheid, vond zaterdag 29 mei een pilot plaats. Hierbij zijn ongeveer 100 zorgmedewerkers van zelfstandige behandelcentra (particuliere klinieken) uit de regio gevaccineerd in het SKB. Op die manier is het proces en de routing goed getest en kan deze waar nodig aangepast worden op het moment dat hulp van het SKB nodig is bij het landelijke vaccinatieprogramma tegen corona.

Alle Nederlandse ziekenhuizen zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan het landelijke vaccinatieprogramma tegen corona. Het SKB is één van de ziekenhuizen die hulp aanbiedt en stelt zich als vaccinatielocatie beschikbaar. De GGD kan opschalen tot 2 miljoen prikken per week. Als er meer vaccins per week beschikbaar zijn wordt aan de ziekenhuizen assistentie gevraagd. Dit is mogelijk het geval in de loop van juni en begin juli. Het SKB bereidt zich voor op het zetten van 2000 prikken per weekend. Als het doorgaat, neemt het SKB de logistieke organisatie, inrichting en personele planning voor zijn rekening. Projectleider Enid Peters: “Maar dit doen we niet alleen. Als blijkt dat onze hulp nodig is, kunnen we rekenen op hulp van een aantal zorgpartners in de regio. Het is fantastisch om te zien hoe bereidwillig de medewerkers van Marga Klompé, Sensire, Careaz, de HZOA en onze SKB-medewerkers zijn om te helpen! We hebben enorm veel aanmeldingen ontvangen. Samen zetten we ons in voor deze klus. Daaruit blijkt wel dat we in de Achterhoek de zorg echt met elkaar en voor elkaar kunnen organiseren.”

Voorbereidingen treffen

Judith Kuenen, ook één van de projectleiders, vertelt: “In goed overleg met de GGD Noord – en Oost Gelderland hebben we gekeken naar de meest optimale inrichting van het SKB als vaccinatielocatie. Vandaag hebben we onze locatie alvast getest. Dit verliep voorspoedig. We zijn er dus helemaal klaar voor.”

Oproep voor vaccineren

Als het SKB daadwerkelijk gaat helpen bij het vaccineren, kan het zijn dat mensen hun coronavaccinatie in het SKB krijgen. Het ziekenhuis vraagt iedereen de uitnodiging voor de vaccinatie van het RIVM of de GGD rustig af te wachten. Het is niet mogelijk om hiervoor (telefonisch) een afspraak te maken bij het SKB.