Standpunt Aaltense fracties rondom ontwikkelingen Streekziekenhuis Koningin Beatrix

De ontwikkelingen rondom het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk heeft de Aaltense gemeenteraad de afgelopen dagen op de voet gevolgd. Zorgen over de ontwikkelingen rondom het SKB leven in alle fracties. In gezamenlijkheid wordt de druk opgevoerd om tot heroverweging van voorgenomen besluiten te komen.

Afgelopen week bereikten ons signalen dat in het streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk mogelijk de verlos- en de kinderafdeling gaan sluiten. Dit is onderdeel van de nieuwe strategische koers van de Raad van Bestuur van Santiz, de overkoepelende organisatie van het SKB en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. Deze berichtgeving kwam bij ons als gemeenteraad geheel onverwacht. Het SKB behoort al jaren tot de top van de zorg in Nederland. Dit willen wij graag zo houden. Deze goede zorg kan geleverd worden vanuit een volwaardig ziekenhuis zoals het op dit moment is. Door de verlos- en kinderafdeling in de toekomst te sluiten blijft er geen volwaardig ziekenhuis in Oost Achterhoek.

Wij, als gehele raad van de gemeente Aalten, staan voor een toegankelijke, betaalbare, goed bereikbare en kwalitatief goede zorg voor alle inwoners. Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en waar nodig een krachtig signaal afgeven. Wat ons betreft gaan er geen afdelingen sluiten in het SKB. Dit is in lijn met hetgeen door de raad van bestuur en de directie van Santiz is toegezegd. Een fusie van de beide ziekenhuizen zou niet leiden tot het afstoten van diensten. Door dit wel te doen komt de geloofwaardigheid van raad van bestuur en directie onder vuur te liggen. Wij staan voor een krachtige en leefbare regio. We moeten dat met elkaar doen!

Namens alle fracties van de gemeente Aalten,

Raimond Smit

0634827717