Uurwerk uit 1666 terug naar Bredevoort?

Commissie Cultureel Erfgoed in nieuwe samenstelling bijeen

Door Jos Wessels

Nieuwe leden

Afgelopen week kwam de Commissie Cultureel Erfgoed in bijna geheel nieuwe samenstelling bijeen. Deze commissie geeft advies aan de gemeente op het terrein van archeologie, monumentenzorg, musea en dergelijke. Voorzitter Willem Doodeheefver is gebleven. Hij kon nieuw verwelkomen: Daan Migchelbrink (namens Bredevoorts Belang), Remco Neerhof (ADW), Theo Diepenbroek (Grenslandmuseum en oud-Dinxperlo), Harrie Esselink (Groen en landschap), Leon Grievink (burgerlid sociaal). Nicole Sentuur was afwezig.

De commissie wordt bijgestaan door de deskundigen Gerrit Lebbink (Bond Heemschut) en Roger Crols (Gelders Genootschap) Ondersteuning bieden ambtenaren Ingrid Oonk (secretaris), Simone Lammers (notulist) en Ronald van der Plaats. Verder zijn burgemeester Stapelkamp of wethouder Kok aanwezig. Een heel gezelschap dus. Het kennismaken kostte dus wat tijd. De leden konden meteen de borst nat maken want er kwam heel wat aan de orde.

uitbreidingsplannen museum

Het Nationaal Onderduikmuseum/Aaltense Musea is een groot succes. Het heeft landelijk een grote naam verworven door haar tentoonstellingen en boekuitgaven. Er komen veel bezoekers waaronder veel schoolklassen uit Nederland en Duitsland. Dit jaar verschijnen er twee boeken over de Aaltense huisarts Joop der Weduwen ‘dokter van het verzet’. Het museum is bezig met plannen tot uitbreiding en kwaliteitsverbetering. Directeur Gerda Brethouwer kwam toelichten. Dit onderwerp komt in de toekomst zeker terug.

Landstraat 5 en Misterstraat 85

De eigenaar van het winkelwoonhuis Landstraat 5  Aalten (pand Geling) wil dit graag upgraden tot gemeentelijk monument. Dit omdat dit subsidiemogelijkheden geeft. Het is een beeldbepalend pand  uit 1900-1910 op de hoek met de Stationstraat. Beeldbepalend vooral door de ‘toren’ op de hoek. Maar op de begane grond is er toch wat kwaliteitsverlies. De Commissie wil hier nog even over denken. Komt volgende keer terug op de agenda. Van de boerderij Misterstraat 85 (drie rijksmonumenten ineen) is een inspectierapport opgemaakt door Monumentenwacht. Op basis daarvan gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar. Ook hier: wordt vervolgd.

Uurwerk uit 1666 terug naar Bredevoort?

De Joriskerk in Bredevoort had al in 1666 een eigen uurwerk in de toren. Het is indertijd gebouwd door Johannes Holthus. Op een bepaald moment is dit uit de toren gehaald en terecht gekomen op de zolder van Aaltense Musea.’ Het werkt nog,’ vertelt Gerda Brethouwer, ‘Indertijd wist vrijwilliger Hans Ligterink het 350 jaar oude uurwerk weer aan het lopen te krijgen.’ Maar de zolder is geen plek voor zo’n historisch mechaniek. Het moet weer een plaats in Bredevoort krijgen. Commisielid Daan Migchelbrink zegt dat Bredevoorts Belang zich hierover zal buigen. Een ander Bredevoorts onderwerp was de opgraving aan de Landstraat. Men heeft een stukje muur gevonden van een ravelijn, een driehoekig verdedigingswerk voor de Aalterpoort.

Foto: Winkelwoonhuis Landstraat 5 (pand Geling). Collectie gemeente Aalten