Waarschuwing voor Blauwalgen omgezet naar een negatief zwemadvies bij Slingeplas te Bredevoort

De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor de aanwezigheid van blauwalgen in de Slingeplas te Bredevoort omgezet naar een negatief zwemadvies. Uit metingen van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat de concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn opgelopen.

Deze blauwalgen kunnen huid-, maag- of darmklachten veroorzaken.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Zwemwaterinfo

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

www.zwemwater.nl

de teletekstpagina’s van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Klachten over het zwemwater?

Bel het Provincieloket, tel. (026) 359 9999.