Werkgroep Toekomstvisie Bredevoort van start

Dinsdag 27 juni is de werkgroep Toekomstvisie Bredevoort van start gegaan. Met 12 man sterk gaan zij aan de slag om een 5 tot 10 jaren-plan voor Bredevoort te ontwikkelen. De visie zal zowel gericht zijn op inwoners als op toeristen. Een nieuwe toekomstvisie gaat alle inwoners van Bredevoort aan. Inbreng van inwoners wordt daarom op diverse momenten gevraagd.

In de voorbije maanden hebben geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de Denktank Toekomstvisie Bredevoort. Uit de aanmeldingen is een werkgroep samengesteld die zoveel mogelijk een eerlijke afspiegeling van Bredevoort vormt. Zo zitten er geboren en getogen Bredevoorters in de groep, maar ook nieuwkomers. De leeftijd varieert van 21 tot 70 jaar. Professies en interessegebieden lopen uiteen van horeca/toerisme tot ruimtelijke ordening, van cultuur tot leefbaarheid.

Bredevoort: gastvrij, bontgekleurd, maar ook een beetje ieder voor zich

Op 27 juni maakten de werkgroep-leden kennis met elkaar. Aan de hand van een symbolisch voorwerp vertelden de leden over hun ervaringen met, en hoop voor Bredevoort. Er waren opvallende overeenkomsten tussen de verhalen. Zo vertelden nieuwkomers enthousiast hoe snel en hartelijk ze werden opgenomen in de Bredevoortse gemeenschap. Anderen benadrukten hoe bontgekleurd Bredevoort is qua initiatieven: “Ik zie Bredevoort als een bontgekleurde bloementuin. Maar een tuin vergt onderhoud. Het is zaak om de veelkleurigheid te behouden.” Er werden ook zorgen geuit: “Bredevoort kent veel clubjes en verenigingen. Maar de samenwerking onderling komt niet zo goed van de grond. Hopelijk kan een gezamenlijke visie bijdragen aan het neerhalen van de muurtjes.”

De vervolgstappen

De komende periode zal de werkgroep op pad gaan door Bredevoort. In juli verkent de werkgroep de parels en verbeterpunten in het stadje. In augustus gaat de verkenning verder in een fietstocht door het buitengebied.

Op diverse momenten in het jaar zullen inwoners gevraagd worden om mee te denken. De eerste bewonersavond staat gepland op donderdagavond 12 oktober in het Grachthuys in Bredevoort (informatie voor aanmelden volgt op een later moment). Daarnaast zijn werkgroep-leden natuurlijk op straat aan te spreken om ideeën, ervaringen, zorgen en toekomstdromen te delen. Ook is er een algemeen e-mailadres waar men terecht kan voor vragen of opmerkingen: toekomstvisie@bredevoort.nu.

Op de hoogte blijven

De werkgroep probeert inwoners (en verdere geïnteresseerden) op de hoogte te houden via persberichten in Aalten Vooruit, sociale media (Facebook, Instagram en LinkedIn) en een nieuwsbrief. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.bredevoort.nl/toekomstvisie.

Denktank Toekomstvisie Bredevoort is geïnitieerd door Vereniging Bredevoorts Belang en wordt begeleid door Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Het project wordt financieel ondersteund door de Gemeente Aalten.