Wie verdient de Erfgoedprijs 2021?

Elk jaar reikt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten de Erfgoedprijs uit. Iedereen die iemand of een organisatie kent die het verdient om de Erfgoedprijs gemeente Aalten 2021 te ontvangen, kan een aanmelding insturen. Aanmelden kan tot 10 april.

Waardering

Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten in onze gemeente. Maar ook voor het onder de aandacht brengen van het erfgoed in onze gemeente, kunt u iemand voordragen.

Eerdere prijswinnaars

In 2020 werd de Erfgoedprijs uitgereikt aan Jos Betting en Nicole Prinsen voor de restauratie en herbestemming van St. Bernardus in Bredevoort tot boutiquehotel en Brasserie de Heerlyckheid. In 2019 ging de prijs naar de vrijwillige molenaar Martie te Brake. Het jaar daarvoor nam Hans de Beukelaer de prijs in ontvangst, voor het vastleggen van de Aaltense geschiedenis in vele boeken.

Voorwaarden

De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een natuurlijk- of rechtspersoon, die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng, een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder kunnen personen of organisaties voordragen worden, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten.

Advies

De aanmeldingen voor de Erfgoedprijs worden besproken in de Commissie Cultureel Erfgoed. Zij brengt advies uit aan het college over de genomineerden. Het college van burgemeester en wethouders besluit wie de prijs in ontvangst mag nemen.

Prijs

De Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,-. Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk t.w.v. € 350,- dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor hij/zij zich heeft ingezet. Het kunstwerk is afkomstig van een lokale kunstenaar. In specifieke gevallen kan ook voor een andere passende prijs worden gekozen.

Prijsuitreiking

Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, wordt de prijs uitgereikt tijdens de Open Monumentendag. Deze wordt jaarlijks in het tweede weekend van september georganiseerd.

Aanmelden kandidaten voor 10 april 2021

Iemand kan zichzelf of iemand anders tot 10 april aanmelden voor de Erfgoedprijs. Dit kan door een beknopte omschrijving van de werkzaamheden, de reden waarom deze persoon/organisatie de prijs zou moeten krijgen, aangevuld met een aantal foto’s, te sturen naar de gemeente Aalten. Dit kan ter attentie van Ingrid Oonk, Postbus 119, 7120 AC Aalten. De aanmelding mag ook gemaild worden naar i.oonk@aalten.nl.