18 mei

Collegereeks Middeleeuwse filosofie in de Koppelkerk

De vereniging van filosofie en christendom

Dinsdag 18 mei start bij de Koppelkerk een vijfdelige collegereeks over de filosofie van de middeleeuwen. In de middeleeuwen was filosofie nauw verbonden met het christelijk denken. Het vormt de tweede module van het overzichtscollege ‘Geschiedenis van de filosofie’ dat dit jaar gestart is in de Koppelkerk. De module ook separaat van de gehele cursus gevolgd worden.

Met Plotinus (3e eeuw n. Chr.) was de creatieve periode van de Griekse filosofie tot een einde gekomen. Een eeuw later zouden christelijke denkers als Sint Ambrosius (339–397) enen Sint Augustinus (354–430) het neoplatonisme versmelten met de christelijke doctrine met de bedoeling een rationele interpretatie te geven van het geloof. In 529 sloot keizer Justinianus I de filosofische scholen in Athene, waarmee er een hoofdstuk in de geschiedenis van de filosofie werd afgesloten.

De middeleeuwse filosofie werd dus geboren door het samenvloeien van het christendom met de Griekse, en in mindere mate met de Romeinse filosofie. Dit ‘huwelijk’ tussen geloof en rede zou als belangrijkste filosofie van het westen onbetwist standhouden tot aan het einde van de middeleeuwen, waarna rationalistische filosofen als Francis Bacon (1561–1626) en René Descartes (1596–1650) met de scheiding tussen rede en geloof het tijdperk van de moderne filosofie inluidden.

Met de opkomst van het christendom namen filosofische ontwikkelingen een nieuwe, beslissende wending. In vijf bijeenkomsten staat docent Dr Rico Sneller (Universiteit Utrecht, Leiden en Eindhoven) stil bij de ontmoeting tussen geloofstradities en wijsgerige denksystemen, en tot de nieuwe vragen en problemen waartoe deze ontmoeting aanleiding gaf. Denkers die aan bod komen zijn Augustinus, Maimonides, Bonaventura, Thomas van Aquino, Duns Scotus en Occam.

Praktische informatie

Na aanmelding ontvangt men een uitnodiging naar de colleges via e-mail. De colleges zijn ook op een later moment terug te kijken. Tijdens het live college is er de mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie. Als handboek wordt het boek ‘Geschiedenis van de filosofie’ van H.J. Störig aangeraden.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Cursusdata: dinsdag 18 mei, 24 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 99,- (5 colleges)

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Foto(s): Thomas van Aquino altaarstuk van Carlo Crivelli detail