De historie van Bredevoort gaat al lange tijd terug. De eerste schriftelijke vermelding van een Bredevoortse burcht stamt uit al uit 1188. Een goederenlijst van het Bisdom Keulen vermeldt ‘Castri de bredevurt’. In deze tijd was Bredevoort niets meer dan een begaanbare doorgang; een karrenspoor te midden van een vrij ondoordringbaar moeras. Wel een zeer belangrijke doorgang, Bredevoort lag op de belangrijke handelsroute van Bocholt (Duitsland) naar Zutphen.

Bredevoort ontwikkelde zich in 13e en 14e eeuw verder en werd in deze periode een belangrijke vestingstad. In 1350 kreeg Bredevoort muntrecht en in 1388 zelfs officieel stadsrechten en is er voor het eerst sprake van de stad Bredevoort: ‘onse borch, huys ende stat tot Brederuoert’.

Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) raakt Bredevoort betrokken bij de gevechten tussen de Staatse en Spaanse troepen en wordt het meerdere malen belegerd en veroverd. Na het beleg van Maurits van Nassau (de latere Prins van Oranje) in 1597 wordt een sterk Staats garnizoen in het stadje gelegerd. De band met het Nederlandse Koningshuis is door de loop der tijd onverminderd sterk gebleven; Koning Willem Alexander draagt nog steeds de officiele titel “Heer van Bredevoort”.

Garnizoenstad Bredevoort wordt onderdeel van de oostelijke verdedigingslinie en zodoende werden plannen gemaakt om de stad te versterken. De Vesting werd versterkt en vergroot; een brede gracht werd aangelegd rondom de zes bolwerken Vreesniet, Treurniet, Onversaegt, Welgemoed, Stoltenberg en Ossenkop.

Op 12 juli 1646 treft de bliksem één van de torens van de burcht, waardoor het opgeslagen buskruit ontploft. Maar liefst 40 personen komen om tijdens deze Kruittorenramp. Waarschijnlijk was deze ontploffing voor de in Bredevoort geboren Hendrickje Stoffels aanleiding om haar geluk in Amsterdam te gaan zoeken bij Rembrandt.

Na de Vrede van Münster krijgt het onderhouden van de vestingwerken minder prioriteit. Met de komst van de Fransen in 1795 worden er bestuurlijke veranderingen doorgevoerd waardoor Bredevoort geen bestuurcentrum meer is. Het ambt Bredevoort wordt opgedeeld. Toch was het daarmee niet gedaan met de bedrijvigheid in Bredevoort. Een mooi voorbeeld is Bredevoort Boekenstad!

Nog altijd is de historie zichtbaar in Heerlyckheid Bredevoort. Geschiedenis, maar daarnaast tal van nieuwe bruisende initiatieven!