St. Joriskerk

De eerste kerk in Bredevoort is rond 1316 gebouwd en was waarschijnlijk een soort Burchtkapel. Tijdens de verovering van Bredevoort in de Tachtigjarige Oorlog brandde de katholieke kapel in 1597 af. In 1599 werd begonnen met de bouw van een nu protestante kerk met nog altijd een katholieke heilige op de toren, namelijk St. Joris, de beschermheilige van de borgmannen. In de kerk een preekstoel uit 1762 in rococovormen, teksten in de balk onder de “boerenzolder” en gerestaureerde grafstenen.

Hendrickje Stoffels is in deze kerk gedoopt en was er zelf tweemaal doopgetuige. In het koor heeft vroeger een melaatsenraampje gezeten, waardoor mensen die leden aan een besmettelijke ziekte de vieringen konden meemaken. De windvaan op de toren is een afbeelding van Sint Joris en de draak, de schutspatroon van soldaten, ridders en wapensmeden.

Toen de kerk in 1639 te klein was heeft men een uitbouw met galerij gemaakt. De typische eikenhouten pilaren bevatten Bijbelse teksten met een spelling van voor de Statenvertaling uit 1637. De vloer met daarin diverse grafzerken is in 2006 geheel gerenoveerd.

Hierbij zijn de zerken van de familie Haersholte, die omgekomen waren bij de kruittorenramp, gerestaureerd en gedraaid zodat de bovenkant weer zichtbaar is. Andere zerken vermelden o.a. Wolf Misslich en Zeno Lambert Satinck. Het Naber-orgel werd in 1834 gebouwd met o.a. oude pijpen die wellicht uit 1700 dateren. Het orgel werd in en na de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk gerepareerd. In 1990 is het na een lange voorbereidingstijd door de firma Flentrop gereconstrueerd.

Tegenwoordig is de kerk regelmatig het decor van de Sint Joris concerten. Daarnaast zijn er wekelijks kerkdiensten.

Markt 3
7126 AZ Bredevoort
pkn-bredevoort.nl

St. Joriskerk Markt, Bredevoort