Vereniging Bredevoorts Belang

De Vereniging Bredevoorts Belang heeft al ruim 130 jaar als doel “het bevorderen van het welzijn en de welvaart van Bredevoort”. Bredevoorts Belang is onpartijdig en behartigt het algemeen Bredevoorts belang. Het is geen politieke partij. Ze is er voor alle inwoners en iedereen kan er lid van worden.

Bredevoorts Belang en haar vele vrijwilligers houden zich bezig met onder andere de volgende zaken:

– Eigenaar, beheer en onderhoud Vestingpark Sint Bernardus (ca, 2,5 ha.) met Theehuisje, Lourdesgrot, tbc lighuisjes en kruittoren
– Beheer en onderhoud van de kruidentuin “de Ambthof”
– Eigenaar, beheer en onderhoud van diverse monumentale panden: Markt 5, Theehuisje tuin Sint Bernardus, en Markt 8 (VVV)
– Beheer en onderhoud de Driehoek ter hoogte van Prins Mauritstraat
– Plan en inrichting rotonde thv Roelvinkstraat
– Behoud Zwanenbroekpad
– Initiëring en planontwikkeling met betrekking tot historisch Bredevoort
– Afvaardiging in de monumentencommissie van de gemeente Aalten
– Contact met de Vereniging Kleine Kernen
– In stand houden VVV Bredevoort en bijbehorende activiteiten
– Organisatie Zomerconcerten Bredevoort
– Plaatsing kanon en gebruik bij bijzondere gelegenheden
– Ontwikkeling beeldmerk Bredevoort
– Oprichting van de website www.bredevoort.nu
– Oprichting van de “Compagnie Onversaegt”
– Oprichting Kulturhus Bredevoort
– Overleg/contact met de gemeente Aalten onder andere m.b.t ruimtelijke ontwikkelingen, leefbaarheid, woningbouw, toerisme

Bestuur

– Hans de Graaf (voorzitter)
– Marco Geurink (secretaris)
– Erik Grijsen(penningmeester)
– Ap te Winkel (bestuurslid, secretaris)
– Berendien Luiten (bestuurslid)
– Henri Wensink (bestuurslid)
– Jochem Meulenbeek(bestuurslid)
– Cor Burger (bestuurslid)
– Corine Lankhof (bestuurslid)
– Daan Migchelbrink (aspirant-bestuurslid)

​Het gehele bestuur is onbezoldigd, dit geldt ook voor alle vrijwilligers. Binnen de vereniging worden enkel gemaakte onkosten aan de vrijwilligers en bestuursleden vergoed.

Lidmaatschap

Uw betrokkenheid is van groot belang. Niet alleen omdat we graag willen weten wat er leeft, maar vooral ook omdat onze stem sterker is naarmate we meer mensen vertegenwoordigen. Bredevoorts Belang heeft momenteel ruim 400 leden. Ook lid worden? Mail naar bredevoortsbelang@gmail.com