Vereniging Bredevoorts Belang

De Vereniging Bredevoorts Belang heeft al ruim 130 jaar als doel “het bevorderen van het welzijn en de welvaart van Bredevoort”. Bredevoorts Belang is onpartijdig en behartigt het algemeen Bredevoorts belang. Het is geen politieke partij. Ze is er voor alle inwoners en iedereen kan er lid van worden. De vereniging heeft de ANBI status.

Vereniging Bredevoorts Belang
Postadres: Markt 8, 7126 AZ Bredevoort
bredevoortsbelang@gmail.com
NL90 RABO 0310 5620 74


Jaarvergadering 30 mei en 20 juni 2023

Op dinsdag 30 mei werd de Jaarvergadering van de vereniging Bredevoorts Belang gehouden in het Koppelhuis te Bredevoort. Op 20 juni werd er een extra ledenvergadering gehouden om te komen tot een statutenwijziging en een nieuw huishoudelijk reglement.

Onderstaand vindt u de bijbehorende stukken;

Extra ledenvergadering 20 juni 2023


Bredevoorts Belang en haar vele vrijwilligers houden zich bezig met onder andere de volgende zaken:

– Opdrachtgever Toekomstvisie Bredevoort, dorpsontwikkelingsplan
– Eigenaar, beheer en onderhoud Vestingpark Sint Bernardus (ca, 2,5 ha.) met Theehuisje, Lourdesgrot, tbc lighuisjes en kruittoren
– Beheer en onderhoud van de kruidentuin “de Ambthof”
– Eigenaar, beheer en onderhoud van diverse monumentale panden: Theehuisje tuin Sint Bernardus en Markt 8 (VVV)
– Beheer en onderhoud de Mauritsdriehoek ter hoogte van Prins Mauritstraat
– Plan en inrichting rotonde ter hoogte van Roelvinkstraat
– Behoud Zwanenbroekpad
– Initiëring en planontwikkeling met betrekking tot historisch Bredevoort
– Afvaardiging in de monumentencommissie van de gemeente Aalten
– Contact met de Vereniging Kleine Kernen
– In stand houden VVV Bredevoort en bijbehorende activiteiten
– Organisatie Zomerconcerten Bredevoort
– Plaatsing kanon en gebruik bij bijzondere gelegenheden
– Ontwikkeling beeldmerk Bredevoort
– Oprichting van de website www.bredevoort.nu
– Oprichting van de “Compagnie Onversaegt”
– Oprichting Kulturhus Bredevoort
– Overleg/contact met de gemeente Aalten onder andere m.b.t ruimtelijke ontwikkelingen, leefbaarheid, woningbouw, toerisme


Bestuur

– Jochem Meulenbeek (voorzitter)
– Ap te Winkel (secretaris)
– Margreet van Loenen (penningmeester)
– Daan Migchelbrink (bestuurslid)
– Marco Geurink (bestuurslid
– Cor Burger (bestuurslid)
– Corine Lankhof (bestuurslid)
– Carlien Laarman (bestuurslid)

Het gehele bestuur is onbezoldigd, dit geldt ook voor alle vrijwilligers. Binnen de vereniging worden enkel gemaakte onkosten aan de vrijwilligers en bestuursleden vergoed.​


Lidmaatschap

Uw betrokkenheid is van groot belang. Niet alleen omdat we graag willen weten wat er leeft, maar vooral ook omdat onze stem sterker is naarmate we meer mensen vertegenwoordigen. Bredevoorts Belang heeft momenteel ruim 300 leden. Ook lid worden voor €15 per jaar? Download hieronder het formulier en mail naar bredevoortsbelang@gmail.com


BeleidsplanNieuwsbrieven

Het bestuur van Bredevoorts Belang houdt haar leden en andere belangstellenden op de hoogte door middel van een nieuwsbrief – zo eens in het kwartaal. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier. De nieuwsbrieven zijn hieronder terug te lezen:

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2023 #2

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2023 #1

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2022 #4

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2022 #3

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2022 #2

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2022 #1

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2021 #3

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2021 #2

Nieuwsbrief Bredevoorts Belang 2021 #1


Archief