Toekomstvisie Bredevoort

Tweede bewonersavond op woensdag 13 maart

De toekomstvisie voor Bredevoort is volop in de maak op basis van de reacties van de eerste bewonersavond. Maar bij de uitwerking van de visie lopen we tegen een aantal concrete vragen aan die we je als inwoner van Bredevoort graag zouden willen voorleggen op de tweede bewonersavond op woensdag 13 maart.

Wat voor soort vragen? Inwoners geven bijvoorbeeld aan meer activiteiten voor jong en oud te willen, maar wat houdt dit precies in? Ook blijkt er behoefte aan meer gemeenschappelijke woonvormen met verschillende generaties, bijvoorbeeld in een hofje. We zouden graag concreet de animo hiervoor peilen.

Antwoorden op deze vragen (en meer!) maakt de toekomstvisie concreter en zorgt ervoor dat er makkelijker kan worden doorgepakt om de ambities te realiseren.

Kunnen we ook op jou rekenen op de tweede bewonersavond? We beginnen woensdag 13 maart om 19:30 uur in ’t Grachthuys. De koffie staat klaar vanaf 19:15 uur. Het kopje koffie en een drankje worden je aangeboden door de organisatie.

Aanmelden voor de avond is fijn, maar niet verplicht.Bewonersavond 12 oktober jongstleden

180 inwoners op de bewonersavond! Nu wisten we natuurlijk al dat de saamhorigheid groot was in Bredevoort, maar dit overtrof al onze verwachtingen! Gelukkig had ‘t Grachthuys genoeg koffie klaarstaan
Na de uitleg over het hoe en waarom van een nieuwe toekomstvisie voor Bredevoort en wat er in de afgelopen jaren al gerealiseerd is, was het tijd om de zaal aan het woord te laten. Dit deden we o.a. met een aantal peilingen. Hartverwarmend waren de antwoorden die groot op het scherm verschenen op de vraag hoe je Bredevoort zou typeren: gezellig, gemoedelijk, thuis.
Maar onder inwoners zijn ook zorgen voor de toekomst van Bredevoort. De vergrijzing, het gebrek aan woningen voor jong en oud, de onderlinge samenwerking, het verkeer en de verdwijning van de snackbar werden vaak genoemd.
In de tweede helft van de avond gingen we in kleine kring rondom “de keukentafel” wat meer de diepte in over thema’s als voorzieningen, toerisme, wonen en duurzaamheid. Ongelooflijk dat we met zoveel mensen in staat waren zoveel goede ideeën op te halen en we ook nog met elkaar in gesprek konden. Dit is te danken aan de professionele procesbegeleiding die de werkgroep Toekomstvisie krijgt vanuit de organisatie Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK).
Aan de werkgroep nu de schone taak om de bergen aan input te analyseren. Ook gaan we nog extra informatie ophalen bij doelgroepen die niet in grote mate vertegenwoordigd waren (jongeren). Daarna vormen we thematische werkgroepen om de belangrijkste thema’s verder uit te werken. Enthousiastelingen kunnen zich hiervoor aanmelden (nadere info volgt).
Kortom: een betrokkenheid als deze voorspelt een hoop goeds voor de ontwikkeling van een gezamenlijke en breed gedragen toekomstvisie.
Aan iedereen die er was (of ons via de mail heeft voorzien van ideeën): heel hartelijk dank voor het meedenken! Dat meedenken blijft niet beperkt tot deze ene avond, want een toekomstvisie voor ons stadje schrijven we samen.


Dinsdag 27 juni is de werkgroep Toekomstvisie Bredevoort van start gegaan. Met 12 man sterk gaan zij aan de slag om een 5 tot 10 jaren-plan voor Bredevoort te ontwikkelen. De visie zal zowel gericht zijn op inwoners als op toeristen. Een nieuwe toekomstvisie gaat alle inwoners van Bredevoort aan. Inbreng van inwoners wordt daarom op diverse momenten gevraagd.

Waarom een nieuwe toekomstvisie?

In de loop der jaren is er al vaker nagedacht over de toekomst van Bredevoort. Er zijn verschillende plannen ontwikkeld waarbij diverse ambities zijn behaald, maar tegelijkertijd mist er ook een beetje een rode draad in alle plannen en zijn er grote maatschappelijke uitdagingen bijgekomen. Hoe wil Bredevoort zich de komende jaren profileren, zowel naar inwoners als toeristen? Waar zetten we gezamenlijk de schouders onder? Waar is in de huidige tijd behoefte aan?

De toekomst is samen

Bredevoort kent veel verschillende verenigingen en organisaties. Veel inwoners zetten zich actief in voor de gemeenschap. Tegelijkertijd kampen veel verenigingen en organisaties met dezelfde uitdagingen, zoals het werven en het behouden van personeel en vrijwilligers, het vinden van bestuursleden en teruglopende leden- en bezoekersaantallen. Hoe kunnen we krachten bundelen zodat het aanbod zo aansprekend en divers mogelijk blijft, maar niet iedereen met zijn eigen club het wiel hoeft uit te vinden? Andere gemeenschappelijke uitdagingen zijn: is er voldoende passend woningaanbod voor alle doelgroepen? Hoe geven we de energietransitie vorm met een beschermd stadsgezicht en in de karakteristieke landschappelijke omgeving?

Werkgroep

In de voorbije maanden hebben geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de Denktank Toekomstvisie Bredevoort. Uit de aanmeldingen is een werkgroep samengesteld die zoveel mogelijk een eerlijke afspiegeling van Bredevoort vormt. Zo zitten er geboren en getogen Bredevoorters in de groep, maar ook nieuwkomers. De leeftijd varieert van 21 tot 70 jaar. Professies en interessegebieden lopen uiteen van horeca/toerisme tot ruimtelijke ordening, van cultuur tot leefbaarheid.

Bredevoort: gastvrij, bontgekleurd, maar ook een beetje ieder voor zich

Op 27 juni maakten de werkgroep-leden kennis met elkaar. Aan de hand van een symbolisch voorwerp vertelden de leden over hun ervaringen met, en hoop voor Bredevoort. Er waren opvallende overeenkomsten tussen de verhalen. Zo vertelden nieuwkomers enthousiast hoe snel en hartelijk ze werden opgenomen in de Bredevoortse gemeenschap. Anderen benadrukten hoe bontgekleurd Bredevoort is qua initiatieven: “Ik zie Bredevoort als een bontgekleurde bloementuin. Maar een tuin vergt onderhoud. Het is zaak om de veelkleurigheid te behouden.” Er werden ook zorgen geuit: “Bredevoort kent veel clubjes en verenigingen. Maar de samenwerking onderling komt niet zo goed van de grond. Hopelijk kan een gezamenlijke visie bijdragen aan het neerhalen van de muurtjes.”

De vervolgstappen

De komende periode zal de werkgroep op pad gaan door Bredevoort. In juli verkent de werkgroep de parels en verbeterpunten in het stadje. In augustus gaat de verkenning verder in een fietstocht door het buitengebied. Op diverse momenten in het jaar zullen inwoners gevraagd worden om mee te denken. De eerste bewonersavond staat gepland op donderdagavond 12 oktober in het Grachthuys in Bredevoort (informatie voor aanmelden volgt op een later moment). Daarnaast zijn werkgroep-leden natuurlijk op straat aan te spreken om ideeën, ervaringen, zorgen en toekomstdromen te delen. Ook is er een algemeen e-mailadres waar men terecht kan voor vragen of opmerkingen: toekomstvisie@bredevoort.nu.


Van links naar rechts: Vanessa Jacobs (procesbegeleider), Bertil Navis, Gerrit Massen (ambtenaar Gmeente Aalten), Lars Smit, Corine Lankhof, Jan Berkelmans, Marike Schaapveld, Jolanda Boon, Ap te Winkel, Dick Westera, Marlies de Gier, Sylvia Heijnen, Hans Suurmond (procesbegeleider), Romke van der Meer en Stefan van der Ham.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe Toekomstvisie Bredevoort? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

De eerste nieuwsbrief lees je hier!