Toekomstvisie Bredevoort

Kom je ook naar de Bewonersavond op donderdag 12 oktober? Vanaf 19:15u staat de koffie klaar bij ’t Grachthuys, we beginnen om 19:30u. Aanmelden is fijn, maar niet verplicht. Klik op onderstaande link om je aan te melden voor de bewonersavond:

Bewonersavond Toekomstvisie Bredevoort Tickets, don, 12 okt. 2023 om 19:30 | Eventbrite


Dinsdag 27 juni is de werkgroep Toekomstvisie Bredevoort van start gegaan. Met 12 man sterk gaan zij aan de slag om een 5 tot 10 jaren-plan voor Bredevoort te ontwikkelen. De visie zal zowel gericht zijn op inwoners als op toeristen. Een nieuwe toekomstvisie gaat alle inwoners van Bredevoort aan. Inbreng van inwoners wordt daarom op diverse momenten gevraagd.

Waarom een nieuwe toekomstvisie?

In de loop der jaren is er al vaker nagedacht over de toekomst van Bredevoort. Er zijn verschillende plannen ontwikkeld waarbij diverse ambities zijn behaald, maar tegelijkertijd mist er ook een beetje een rode draad in alle plannen en zijn er grote maatschappelijke uitdagingen bijgekomen. Hoe wil Bredevoort zich de komende jaren profileren, zowel naar inwoners als toeristen? Waar zetten we gezamenlijk de schouders onder? Waar is in de huidige tijd behoefte aan?

De toekomst is samen

Bredevoort kent veel verschillende verenigingen en organisaties. Veel inwoners zetten zich actief in voor de gemeenschap. Tegelijkertijd kampen veel verenigingen en organisaties met dezelfde uitdagingen, zoals het werven en het behouden van personeel en vrijwilligers, het vinden van bestuursleden en teruglopende leden- en bezoekersaantallen. Hoe kunnen we krachten bundelen zodat het aanbod zo aansprekend en divers mogelijk blijft, maar niet iedereen met zijn eigen club het wiel hoeft uit te vinden? Andere gemeenschappelijke uitdagingen zijn: is er voldoende passend woningaanbod voor alle doelgroepen? Hoe geven we de energietransitie vorm met een beschermd stadsgezicht en in de karakteristieke landschappelijke omgeving?

Werkgroep

In de voorbije maanden hebben geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de Denktank Toekomstvisie Bredevoort. Uit de aanmeldingen is een werkgroep samengesteld die zoveel mogelijk een eerlijke afspiegeling van Bredevoort vormt. Zo zitten er geboren en getogen Bredevoorters in de groep, maar ook nieuwkomers. De leeftijd varieert van 21 tot 70 jaar. Professies en interessegebieden lopen uiteen van horeca/toerisme tot ruimtelijke ordening, van cultuur tot leefbaarheid.

Bredevoort: gastvrij, bontgekleurd, maar ook een beetje ieder voor zich

Op 27 juni maakten de werkgroep-leden kennis met elkaar. Aan de hand van een symbolisch voorwerp vertelden de leden over hun ervaringen met, en hoop voor Bredevoort. Er waren opvallende overeenkomsten tussen de verhalen. Zo vertelden nieuwkomers enthousiast hoe snel en hartelijk ze werden opgenomen in de Bredevoortse gemeenschap. Anderen benadrukten hoe bontgekleurd Bredevoort is qua initiatieven: “Ik zie Bredevoort als een bontgekleurde bloementuin. Maar een tuin vergt onderhoud. Het is zaak om de veelkleurigheid te behouden.” Er werden ook zorgen geuit: “Bredevoort kent veel clubjes en verenigingen. Maar de samenwerking onderling komt niet zo goed van de grond. Hopelijk kan een gezamenlijke visie bijdragen aan het neerhalen van de muurtjes.”

De vervolgstappen

De komende periode zal de werkgroep op pad gaan door Bredevoort. In juli verkent de werkgroep de parels en verbeterpunten in het stadje. In augustus gaat de verkenning verder in een fietstocht door het buitengebied. Op diverse momenten in het jaar zullen inwoners gevraagd worden om mee te denken. De eerste bewonersavond staat gepland op donderdagavond 12 oktober in het Grachthuys in Bredevoort (informatie voor aanmelden volgt op een later moment). Daarnaast zijn werkgroep-leden natuurlijk op straat aan te spreken om ideeën, ervaringen, zorgen en toekomstdromen te delen. Ook is er een algemeen e-mailadres waar men terecht kan voor vragen of opmerkingen: toekomstvisie@bredevoort.nu.


Van links naar rechts: Vanessa Jacobs (procesbegeleider), Bertil Navis, Gerrit Massen (ambtenaar Gmeente Aalten), Lars Smit, Corine Lankhof, Jan Berkelmans, Marike Schaapveld, Jolanda Boon, Ap te Winkel, Dick Westera, Marlies de Gier, Sylvia Heijnen, Hans Suurmond (procesbegeleider), Romke van der Meer en Stefan van der Ham.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe Toekomstvisie Bredevoort? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief!

De eerste nieuwsbrief lees je hier!