Grote Gracht

De grote gracht is een fraai overblijfsel van de 17e-eeuwse verdedigingswerken om de vestingstad. Ooit omzoomde de gracht de hoge aarden wallen die de middeleeuwse stadsmuren vervingen omdat die niet meer bestand waren tegen de steeds groter wordende kanonskogels. Op de plek van één van de vroegere bastions staat nog het theekoepeltje van de rentmeestersfamilie Roelvink, gebouwd in de 19e eeuw. Een wandeling rondom de gracht is een bijzonder genoegen!

Kruittorenstraat 1
7126 BH Bredevoort