5 okt

Donateursavond Aaltense Synagoge 2021

Lezing Ad van Liempt over Gemmeker, de kampcommandant van Westerbork

Donateursavond Vrienden van de Aaltense Synagoge op 5 oktober 20.00 uur in de Hofnar

Vorig jaar moest de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge op het allerlaatste moment geannuleerd worden vanwege een verscherping van de coronamaatregelen. Daarmee hoeven we dit jaar niet te rekenen. Er hadden zich destijds veel belangstellenden aangemeld. Daarom heeft het bestuur besloten de spreker die toen een lezing zou verzorgen over het leven van Albert Konrad Gemmeker, de commandant van Westerbork, opnieuw uit te nodigen en hij was daartoe gaarne bereid.
Wie was de man, die zich als een gentleman kon voordoen, maar tegelijkertijd verantwoordelijk was voor de deportatie van ruim 80.000 Joden naar de vernietigingskampen in Polen? Na de oorlog heeft hij altijd volgehouden dat hij niet wist wat hun bestemming was, maar was dat ook zo? En hoe komt het dat hij met een betrekkelijk lichte straf is weggekomen en nog jarenlang als sigarenhandelaar in een winkeltje in Düsseldorf kon werken? En hoe dachten zijn kinderen daarover? Op al deze vragen heeft de bekende publicist en documentairemaker dr. Ad van Liempt antwoorden gezocht en die opgeschreven in een boek. Tijdens de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge op dinsdag 5 oktober a.s. hoopt hij erover te vertellen en vragen te beantwoorden.
Tijdens de vergadering zal ook de overdracht van het voorzitterschap plaats vinden. De heer Tijme Bouwers die acht jaar lang op bekwame wijze het bestuur van de stichting heeft geleid zal dan de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger, de heer Dirk Franssens, die tevens de gelegenheid krijgt zich voor te stellen.

De avond zal plaatsvinden in de Salon van De Hofnar, Polstraat 7, Aalten. De zaal is ruim genoeg om de aanwezigen de gelegenheid te bieden op afstand van elkaar te gaan zitten, hoewel de anderhalve meter verplichting is vervallen. Wel hebben we het personeel van De Hofnar verzocht de aanwijzingen van de overheid te volgen en bezoekers bij binnenkomst te vragen om aan de hand van een digitale of papieren coronapas te bewijzen dat ze tegen het virus beschermd zijn, zodat iedereen onbezorgd kan plaatsnemen. Van belangstellenden wordt uiteraard verwacht dat zij zich houden aan de algemene basisregels van het coronabeleid: thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op besmettelijkheid en respect te tonen als mensen op afstand willen blijven en er de voorkeur aan geven zichzelf extra te beschermen door het gebruik van een mondkapje.

De avond begint op dinsdag 5 oktober a.s. om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. De toegang is vrij, een vrije gift is welkom. Omdat het bestuur graag een beeld wil hebben van de bezoekers en hen in geval van eventualiteiten wil kunnen bereiken, vragen wij u zich aan te melden via e-mail: info@synagoge-aalten.nl. Dit geldt ook in het geval dat u zich vorig jaar hebt aangemeld, want we kunnen er niet van uitgaan dat iedereen die vorig jaar wilde komen nu ook in de gelegenheid is.