7 jan

Fallschirm-armee Waffenschule in Aalten bij ADW

Mark en René Westendorp verzorgen op dinsdag 7 januari in Het Noorden in Aalten een lezing over de Fallschirm-armee Waffenschule. Het gaat hierbij om een groep Duitse parachutisten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Aalten werd opgeleid.

Vader en zoon Westendorp doen de lezing op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) in Het Noorden te Aalten. Aanvang van de avond is 19.45 uur. Toegang is gratis.

Hitler wilde na de landingen in Normandië zo snel mogelijk een grootschalige tegenaanval aan het westfront ontplooien, om de Geallieerden tot stilstand te brengen en Duitsland tijd te geven voor de voltooiing van hun ‘’geheime project’’. Nazi-Duitsland had tijd nodig om hun experimenten af te ronden ter voltooiing van hun massavernietigingswapen(s).  

Op zeer tactische wijze werden voorbereidingen getroffen en werden de benodigde gevechtseenheden samengesteld. Zo ook in Aalten, waar Freiherr Von der Heydte een Kampfgruppe moest gaan samenstellen ter voorbereiding op een speciale inzet in dit nieuwe offensief. Aalten werd in deze maanden overlopen door Duitse troepen, waardoor vrijwel alle schoolgebouwen werden gevorderd ten behoeve van de inkwartiering van deze troepen. De zogenoemde ‘’Fallschirm-armee Waffenschule’’, ofwel parachutisten-leger wapen-opleidingsschool werd in de openbare school aan de Herenstraat gevestigd, waarin ook het gros van de Duitsers werden ingekwartierd. Onderofficieren en officieren werden ingekwartierd bij Aaltense burgers.

Er heerste een strak regime onder de Duitse troepen, kostbare tijd werd efficiënt ingevuld om zo spoedig als mogelijk van dit gemêleerde gezelschap een echte Kampfgruppe te maken. Iedere ochtend werd van de troepen verwacht een mars van ongeveer 10 km te volbrengen op een nuchtere maag. Verder werden er schietoefeningen gehouden op enkele oefenterreinen rondom Aalten en de gevechtsgroepen werden opgeleid in het vechten in bosachtige gebieden.

De eenheid vertrok op 11 december bij schemer naar de omgeving van Paderborn in Duitsland. De eenheid sprong in de nacht van 16 op 17 december boven Mont Rigi in de Belgische Ardennen achter de vijandelijke linies. Tijdens de lezing over de Waffenschule in Aalten wordt kort over het verloop van deze missie ingegaan.

Na het verlaten van de zogenoemde Kampfgruppe door Von der Heydte nam Hauptmann Von Hütz het commando van de Waffenschule in Aalten over. Gedurende de resterende periode ontplooide deze nieuwe gevechtsgroep enkele operaties, die door zowel de Geallieerden als Duitsers zelf als zeer hard worden beschreven. Na een recentelijk interview met een 94-jarige Duitse veteraan kunnen Mark en René Westendorp over deze vervolgperiode het een en ander vertellen, waarbij ook hier Aalten een rol vervult als thuisbasis.