6 jan

Informatiebijeenkomst “Tot vrijheid geroepen”

Maandag 6 januari om 15.30 uur.
Parochiecentrum r.-k. St. Helenakerk Dijkstraat 11 in Aalten (ingang rechts van de toren).

Wij willen u informeren over het project van  onze gezamenlijke Nederlands-Duitse kerkelijke activiteiten rondom 75 jaar vrijheid. Het is een uitdaging om over kerk- en landsgrenzen heen de betekenis van vrijheid onder de aandacht te brengen met als thema: ‘Tot vrijheid geroepen’. Kerken uit de gemeente Aalten en Bocholt (totaal 17 gemeenschappen, waaronder de Turkse Islamitische gemeenschap In Aalten) nemen deel. 
De start is op 12 januari, de afsluiting vindt plaats op 3 mei 2020.

Twee grote afbeeldingen van de Thorarollen uit de Aaltense synagoge, die tijdens de oorlog onder een vloer aan de Hogestraat in Aalten bewaard werden, gaan in estafettevorm op reis langs de 17 geloofsgemeenschappen aan beide zijden van de grens.  Elke gemeenschap geeft volgens haar eigen traditie vorm aan het thema, in samenwerking met de bezoekende geloofsgemeenschap. Dat gebeurt aan de hand van drie verhalen uit de Bijbel.

Waarden vanuit een ver verleden, de betekenis van vrijheid en het geschenk van vrijheid worden zo met elkaar verbonden.

Hartelijk welkom, namens de werkgroep

Gerhard Wietholt en Hans de Graaf

De werkgroep bestaat uit:

Peter van Bochanen (bochanen@dds.nl)

Hans de Graaf (hanjo.degraaf@kpnplanet.nl)

Gerrit van de Kamp (gerritvdkamp@gmail.com)

Elisabeth en Siegfried Löckener (email@elisabeth-loeckener.de)

Gerda van Netten (gerdavnetten@gmail.com)

Tineke Ubbels (tineke@ubbels.nl)

Gerhard Wietholt (wietholt@liebfrauen.de)

Lijst van deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen

Kerk/geloofsgemeenschap Contactpersoon
St. Vrienden van de Aaltense Synagoge Tineke Ubbels
St. Joriskerk PKN Bredevoort/RK Kerk van de H. Georgius Bredevoort Ds. Ada Endeveld
St. Michaelkirche Liedern Ruth Overbeck
Christelijk Gereformeerde Kerk Aalten Henk Lensink
August-Vetter Berufskolleg Bocholt Siegfried Löckener
Euregio Christengemeente Aalten-Bocholt Gerrit van de Kamp
Dietrich-Bonhoeffer-Haus Andreas Eichler
St. Helenakirche Barlo Helga Giesing
RK Geloofsgemeenschap St.Helena Aalten Gerda van Netten/ Hans de Graaf
St. Georg Kirche Bocholt Elisabeth Löckener
Protestantse Gemeente Aalten Hendrik Jan Zeldenrijk
Protestantse Gemeente Dinxperlo Peter Bochanen
Rooms Katholieke Gemeenschap Dinxperlo-Breedenbroek Jan van Heugten
Evangelisch Reformierte Kirche Suderwick Jürgen Heidemann
St.Michaelskirce Suderwick Sonja Rexwinkel
Christengemeente De Meiberg Erjon Klein Wolterink