7 jun

Kenniscafé –  Menno Hurenkamp: Democratie als mensenwerk

Binnen het programma ‘Staat van de Macht’ is een gesprek over de staat van de democratie van groot belang. Immers:  het zijn geen makkelijke tijden voor de democratie, die lokaal, nationaal en internationaal onder druk staat.

Idealen

Zorgen over democratie zijn natuurlijk onvermijdelijk. Ieder maatschappelijk verschijnsel is imperfect en betwistbaar. Aan de hand van de vier overlappende idealen die democratie vormgeven kunnen hedendaagse zorgen wel afgebakend worden. Die vier idealen zijn: afwezigheid van overheersing, eigenaarschap van de instituties, participatie in besluitvorming en wederkerigheid ten opzichte van medeburgers. Die idealen liggen onder vuur van mensen die zéggen de democratie een warm hart toe te dragen, maar met weinig oog voor de gevolgen. Valse vrienden zorgen zo voor ‘democratiearmoede’. Het goede nieuws is: daar kunnen we met z’n allen iets aan doen.

De spreker

Menno Hurenkamp (1971) is hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar ook. Als schrijver was hij onder meer hoofdredacteur van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Socialisme & Democratie, columnist voor De Groene Amsterdammer en medewerker van NRC Handelsblad. Als onderzoeker publiceerde hij over burgerinitiatief, politieke partijen, sociale cohesie en democratie,  met hier en daar ook een kinderboek (over Napoleons veldtocht in Rusland) of een bundel columns.

Praktische informatie

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: Vrijdag 7 juni 2024

Aanvang: 20:00, deur open 19:30

Entree: €10 vvk (excl. servicekosten), € 12,50 aan de deur

Aanmelden: www.koppelkerk.nl/link eventbrite

Meer informatie: www.koppelkerk.nl / info@koppelkerk.nl