11 mrt

Koppelkerk introduceert college ‘Geschiedenis van de filosofie’

 
Maak kennis met de denkers van de Oudheid
Vijfdelige collegereeks vanuit de Koppelkerk

Donderdagavond 11 maart start bij de Koppelkerk een vijfdelige collegereeks over de antieke filosofie. Dr Rico Sneller (Universiteit Leiden, Utrecht en Eindhoven) zal in vijf online colleges de belangrijkste denkers en denktradities uit de oudheid behandelen. Het onderzoeksgebied van denkers uit de oudheid betrof niet alleen de menselijke conditie, maar ook vakgebieden als de natuurkunde, psychologie en biologie.
 
Presocraten
Hoe is de wereld ontstaan en door welke principes wordt de wereld geleid? Aanvankelijk hielden de Griekse filosofen zich vooral bezig met deze vragen. Doelbewust namen zij afstand van de verklaringen van de traditionele mythen. Het onderzoek van de presocraten (denkers vóór Socrates) was in zijn geheel gericht op het uiterlijk waarneembare en het vinden van de archè, het oerbeginsel. Het eerste college staat in het teken van belangrijke presocraten, zoals Thales, Empedocles en Pythagoras.
 
Plato
Met Plato neemt de metafysica een hoge vlucht. Zijn filosofie is één reusachtig bouwwerk waarbinnen alles met elkaar samenhangt. In zijn dialogen – zijn literaire nalatenschap waarin zijn leraar Socrates vaak de hoofdrol speelt – houdt hij zich bezig met natuurfilosofie, met de vraag wat kennis is, wat liefde is, en hoe de samenleving eruit moet zien. Zijn denken komt in het tweede college aan de orde.
 
Aristoteles
Aristoteles is het onderwerp van het derde college. Anders dan zijn leraar Plato, meende Aristoteles niet dat alles in een metafysische samenhang verbonden is. Aristoteles mag gezien worden als de eerste echte homo universalis, omdat hij bekwaam was in de totaliteit van de toenmalige wetenschappelijke vakgebieden (van psychologie tot politieke wetenschappen, van natuurwetenschappen tot literatuur). Hij werkte al deze vakgebieden systematisch uit tot een gesloten systeem. Daarnaast was hij de grondlegger van de logica en de methodologie.
 
Stoa & Epicurisme
Hoe worden we gelukkig? Hoe bereiken we innerlijke rust? Met het denken van de Stoïcijnen en de leer van Epicurus verschuift de focus van het doorgronden van de waarheid, naar de dagelijkse praktijk van het leven. De praktische leer van de Stoa en Epicurus komen aan bod in het vierde college.
 
Neoplatonisme
De collegereeks mondt op de vijfde en laatste avond uit in het neoplatonisme. Zoals de naam doet vermoeden treedt deze denktraditie van de derde eeuw na Christus in de voetsporen van Plato. Met het neoplatonisme doet een mystiek element zijn intrede. Het neoplatonisme deelt noties met gnosticisme, hermetisme en het vroege christendom.
 
Praktische informatie
Aanmelden voor de vijfdelige filosofiecursus Oudheid kan via de website van de Koppelkerk. De colleges vinden vanwege de coronacrisis online plaats en kunnen op elk gewenst moment worden teruggekeken. Voor het volgen van de colleges hoeft men geen apart programma te installeren. Deelnemers kunnen via de chatfunctie na ieder college vragen stellen aan de docent. Docent Rico Sneller won in 2005 de Onderwijsprijs van de Universiteit Leiden.
 
Locatie: www.koppelkerk.nl
Datum: vanaf donderdag 11 maart t/m 8 april
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 99,- (vijf colleges)
Aanmelden: www.koppelkerk.nl
Foto(s): Dr Rico Sneller – foto PR School van Athene (Rafael) – foto Wikipedia