31 okt

Lezing over Joodse feesten in De Hofnar

Waarom bouwen Joodse families in het najaar een hut van takken en bladeren? En wat is ‘Vreugde der Wet’ en hoe vieren ze dat dan? Wat heeft Pesach met Pasen te maken  en wat is Wekenfeest ten opzichte van Pinksteren of is Poerim zoiets als Joods carnaval? En waarom ziet een chanoekakandelaar er anders uit dan de menorah (de bekende zevenarmige kandelaar die symbool staat voor Israël)?

Allemaal vragen waarop u een antwoord kunt krijgen tijdens de donateursavond van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge. Een van de doelstellingen van deze Stichting is bekendheid geven aan de Joodse religie en cultuur.

Ronnie Noach, die zitting heeft in het stichtingsbestuur, weet  veel van de Joodse feesten en treurdagen en wil u graag meenemen door de Joodse kalender, van Joods Nieuwjaar, meestal in onze maand september, tot Pesach in april. De heer Noach is een onderhoudend verteller, die ook graag in zal gaan op uw vragen.

De donateursavond zal plaatsvinden in de Salon van de Hofnar, Polstraat 7, op dinsdag 24 september a.s., aanvang 20.00 uur. Behalve de donateurs zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De toegang is vrij, wel wordt er bij de uitgang om een vrije gift gevraagd ten behoeve van het werk van de stichting.