5 mrt

Politiek Café in de Koppelkerk

In gesprek met zes partijen over de verkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseert culturele vrijplaats de Koppelkerk in Bredevoort op vrijdagavond 5 maart een Politiek Café. Moderator Jan Bart Wilschut gaat in gesprek met zes landelijke partijen over drie prangende thema’s: klimaat, de groeiende kloof tussen arm en rijk en het coronavirus. De avond is gratis te volgen via livestream.

Jan Bart Wilschut (politicoloog en oud-directeur Regio Achterhoek) gaat op vrijdag 5 maart in gesprek met Lisa Westerveld (GroenLinks), René Peters (CDA), Erik Haverkort (VVD), Loes ten Dolle (D66), Tobias Holtman (ChristenUnie) en Charlotte Brand (PvdA) over de naderende Tweede Kamer-verkiezingen. Alle sprekers zijn verkiesbaar en komen uit de provincie. Een deel van hen is al kamerlid. Het gesprek vindt plaats in de Koppelkerk zonder publiek. Via livestream kan men de avond thuis volgen en vragen stellen.

Klimaat

Het eerste thema van de avond is het klimaat. In 2015 kwamen wereldleiders van over de hele wereld samen in Parijs. Daar maakten zij historische afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Op regionaal niveau is in de Achterhoek de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De plannen kunnen rekenen op verzet van inwoners. Hoe moeten we de ambitieuze klimaatdoelen halen? Is burgerparticipatie hierbij niet een noodzaak voor een groter maatschappelijk draagvlak?

Kloof tussen arm en rijk

Het tweede gespreksthema van de avond is inkomensongelijkheid. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Hoewel onze economie groeit, is het overgrote deel van de lonen niet meegegroeid. De gedachte dat economische groei vanzelf zou leiden tot een welvaartsstijging voor iedereen blijkt niet langer houdbaar. Een steeds grotere groep beschikt over te weinig middelen om financieel onafhankelijk te zijn. Met diverse toeslagen zijn zij afhankelijk van de overheid om rond te komen. Salarissen van topmannen groeiden tegelijkertijd echter exponentieel. Als een steeds groter wordende groep niet mee kan doen ontstaat er onrust. Hoe komen we tot een eerlijkere verdeling van onze welvaart, waarbij iedereen profiteert?

Lessen van het coronavirus

Het laatste onderwerp van gesprek is het coronavirus, dat wereldwijd voor een catastrofe zorgt: zowel voor onze gezondheid, als voor onze economie. De bestrijding van het virus is op dit moment sterk gericht op de korte termijn. Velen roepen op om – naast de korte termijn – ook de onderliggende problemen aan te pakken. Ons neoliberale systeem zou volgens velen de voedingsbodem hebben gecreëerd waarin virussen makkelijk om zich heen kunnen grijpen. Welke onderliggende, structurele problemen legt het coronavirus volgens de partijen bloot? En wat gaan zij daar persoonlijk aan doen in Den Haag?

Praktische informatie

Aanmelden voor de avond kan via www.koppelkerk.nl. Om de avond te volgen hoeft men geen apart programma te downloaden. Na aanmelding ontvangt men per e-mail een uitnodiging naar de livestream. Via de chatfunctie kan men vragen stellen naar aanleiding van de drie gespreksthema’s. De avond is tevens op een later moment terug te kijken via de website van de Koppelkerk.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: vrijdag 5 maart 2021

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: gratis

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Sylvia Heijnen, directeur Stichting Koppelkerk

sylvia@koppelkerk.nl / 06 13 23 41 96