29 okt

“Praat niet over ons, maar met ons”

Hoe is om te leven met een verstandelijke beperking?

Vrijdagavond 29 oktober vertelt Team Samen Sterk van zorginstelling Estinea in de Koppelkerk over hoe het is om te leven met een verstandelijke beperking. Team Samen Sterk bestaat uit gemotiveerde mensen met een beperking. Ze werken als ervaringsdeskundige en vertellen uit eigen ervaring hoe het is om te leven met een beperking.

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Sinds 2015 vertellen ervaringsdeskundigen hun verhaal tijdens Team Samen Sterk-colleges. Dit doen ze bijvoorbeeld op het Graafschap college en bij verschillende gemeentes. In een “Collegetour”-setting gaan ze het gesprek aan met het publiek in de zaal. Het doel van Team Samen Sterk is om mensen bewust te laten worden dat een beperking niet je leven hoeft te beheersen en dat je gewoon mee kunt doen. Ze willen taboes doorbreken, door mensen met en zonder beperking met elkaar te verbinden. De lijfspreuk van Team Samen Sterk is dan ook: “Praat niet over ons, maar met ons”. Tijdens de collegetour op 29 oktober vertellen de ervaringsdeskundigen hun verhaal, ze laten je zien wat hun beperking betekent en dagen je uit hier samen over in gesprek te gaan.

Nevenprogramma Insider Art: van outsider naar insider

Dit hele najaar besteedt de Koppelkerk met het project Insider Art aandacht aan psychische (en verstandelijke) problematiek. In een expositie worden dertien Nederlandse outsider kunstenaars uitgelicht. Outsider Art is een kunststroming van veelal autodidactische kunstenaars die buiten de gangbare kaders van kunstwereld en maatschappij opereren. Het is kunst waar men waarschijnlijk als een blok voor valt: het is pure kunst, recht uit het hart. De Koppelkerk spreekt liever van Insider Art. Door de kunststroming als Outsider Art te bestempelen blijven we de kunstenaars als buitenstaanders op afstand houden. Het blijft dan wij (het dominante discours) tegenover zij (de outsiders).

Rondom de exposities organiseert de Koppelkerk tal van activiteiten – van lezingen en ervaringscafés tot workshops en discussieavonden – om psychische problematiek bespreekbaar te maken en hier meer openheid over te creëren, opdat mensen zich minder een buitenstaander voelen. Het project Insider Art wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland, Gemeente Aalten en de Active Health Foundation.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: vrijdag 29 oktober

Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

foto: Lisa Scheltens en Joop Hilberlink