4 jul

Presentatie Toekomstvisie Bredevoort 

In juni 2023 is in opdracht van Bredevoorts Belang een werkgroep gestart om samen met de Bredevoortse bevolking een nieuwe toekomstvisie voor Bredevoort op te stellen. Dit plan – dat de toekomstwensen optekent voor de komende 10 jaar – is gereed en wordt op donderdag 4 juli gepresenteerd in ’t Grachthuys aan inwoners van Bredevoort.

Na een intensief proces van brainstormen, ophalen van informatie bij inwoners, analyseren van de input, gesprekken met stakeholders en ordening aanbrengen in de grote hoeveelheid data is het gelukt om een samenhangende toekomstvisie samen te stellen. Het uiteindelijke plan draagt de titel ‘Toekomst maak je samen’.

Dromen en daden

De toekomstvisie is opgebouwd aan de hand van zeven thema’s: Wonen, Voorzieningen, Duurzaamheid & klimaat, Bedrijvigheid & toerisme, Openbare ruimte & groen, Gezond & gelukkig samenleven en Historie, kunst & cultuur. Ook beschrijft het plan hoe het vervolg eruitziet en hoe de toekomstdromen omgezet zullen worden in daden.

Presentatie en zomerborrel

Op donderdag 4 juli zal de toekomstvisie op creatieve worden gepresenteerd aan inwoners van Bredevoort en zal daarna gezamenlijk het glas worden geheven om de vakantie in te luiden bij de zomerborrel. De avond begint om 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur. Aanmelden is gewenst, maar niet verplicht, en kan via bredevoort.nu/toekomstvisie.

Toekomstvisie Bredevoort is geïnitieerd door Vereniging Bredevoorts Belang en is begeleid door Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Het project wordt financieel ondersteund door de Gemeente Aalten. Daarnaast kan het initiatief rekenen op veel steun, sponsoring en goodwill van lokale organisaties en bedrijven. 

Foto:

Voorzijde van het nieuwe plan. Ontwerp: Evelien Nijenhuis. Foto: Elbert Brethouwer

Meer informatie:

Sylvia Heijnen, communicatie Toekomstvisie Bredevoort toekomstvisie@bredevoort.nu