6 okt

Profetenstemmen door Thomas Quartier en Jonah Falke

Verhalen en liederen voor een betere wereld

Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? Wat zijn de stemmen voor morgen die de wijsheid van een ver verleden vandaag hoorbaar maken? Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier en schrijver en journalist Jonah Falke vertolken oude en nieuwe profeten in hun programma Profetenstemmen. Op donderdag 6 oktober te zien in de Koppelkerk in Bredevoort.

Het woord ‘profeet’ kan in onze cultuur veel dingen betekenen. Iemand heeft een bepaalde uitstraling of een visie voor waar het in de samenleving naartoe moet. Maar profetenstemmen staan in de geschiedenis en in oude bronnen zoals de Bijbel nooit op zichzelf. Profeten spreken niet namens zichzelf maar ontvangen hun boodschap en hebben ook de gave om deze boodschap te articuleren ontvangen. Hun wijsheid en charisma zijn inspiratie en een appèl voor andere mensen in hun omgeving en dwars door de geschiedenis heen.

Profeten uit de Bijbel en de kunst

‘Profeten’ komen we zowel in een Bijbelse als ook in een artistieke context tegen. In de Bijbel zijn talrijke profeten aan het woord, bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia of Ezechiël. Zij verhieven hun stem en soms dichtten en zongen ze. Hun verhalen werden doorverteld en hun liederen gezongen, tot vandaag. Maar ook in de kunst zijn er profeten, ook in een jonger verleden. Het is opmerkelijk dat sommige artistieke profeten de verhalen, liederen en beelden van de Bijbelse profeten letterlijk in hun oeuvre terug laten komen. De kritische profetische boodschap uit de Schrift wordt door maatschappijkritische boodschappen in eigentijdse muzikale kunstwerken tot uitdrukking gebracht.

Oude wijsheid in eigentijdse sound

In het project ‘Profetenstemmen’ wordt de poging ondernomen om de resonantie van Bijbelse profeten hoorbaar te maken. Baserend op Bijbelse bronnen en expressievormen een serie nieuwe soundexperimenten, korte verhalen en performances die over actuele thema’s als gastvrijheid voor vluchtelingen en armoede iets te zeggen hebben. Ze willen niet vanuit zichzelf een eigen boodschap verkondigen maar geven blijk van engagement voor een betere wereld, op onverwachte plekken zoals het theater, via verrassende media zoals sounds, spoken word performances en video.

Praktische informatie

Thomas Quartier, Theoloog des Vaderlands 2022, heeft samen met schrijvers, kunstenaars en musici aan Profetenstemmen gewerkt. Eén van hen is Jonah Falke, journalist, schrijver en schilder. Een inkijkje in een profetische wereld? Kaarten zijn à € 10,- (excl. ticketkosten) te bestellen via www.koppelkerk.nl. De avond begint om 20.00 uur (inloop: 19.30 uur).