24 feb

Symposium: De Achterhoek in 1572 (Koppelkerk)

Het jaar 1572 wordt ook wel de ‘geboorte van Nederland’ genoemd. Voor de inwoners van de Achterhoek was het een jaar om snel te vergeten. 450 jaar na dato staan diverse gemeenten in Nederland stil bij de gebeurtenissen in 1572. Als startsein voor de activiteiten in de Achterhoek wordt er op donderdagmiddag 24 februari van 14:00u – 16:00u een symposium georganiseerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers en culturele vrijplaats de Koppelkerk. Met verschillende lezingen in de Koppelkerk in Bredevoort wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen van 1572 in de Achterhoek. Iedereen is welkom en de middag is ook via livestream te volgen.

De middag opent met een vooruitblik van burgemeester Anton Stapelkamp op de vele 1572-activiteiten die dit jaar op stapel staan in de Achterhoek. Burgemeester Stapelkamp is lid van het landelijke 1572-comité en groot pleitbezorger van de vele activiteiten in de Achterhoek. Na de opening zal in verschillende lezingen de situatie van de Achterhoek 1572 in kaart worden gebracht.

Willem IV van den Bergh (1537-1584), geschilderd door Antonis Mor (1520-1575). (Bron- National Gallery of Art, Wikimedia Commons)
Willem IV van den Bergh (1537-1584), geschilderd door Antonis Mor (1520-1575). (Bron- National Gallery of Art, Wikimedia Commons)

Het lot van de Achterhoek in 1572

Het meest recente Jaarboek van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) staat in het teken van het jaar 1572 in de Achterhoek. Tijdens het symposium zullen twee historici die een artikel schreven voor het Jaarboek een lezing geven. Het jaar 1572 werd in de Achterhoek gekenmerkt door de opmars en belegeringen van graaf Willem van den Bergh. In 1572 veroverde hij zijn eigen graafschap Bergh, maar ook de Achterhoek, tot aan Kampen toe. Hij streed aan de kant van Willem van Oranje en was getrouwd met een zus van deze ‘Vader des Vaderlands’. Willems verovering van Achterhoek en Liemers duurde niet lang. Een nieuwe golf geweld kwam over de streek met de herovering van de Spaanse troepen. Theo Salemink ploos de opmars van Willem van den Bergh in de Achterhoek uit en vertelt erover.

Heerlijkheid Bredevoort

Oost-Achterhoek in Duitse handen

In een tweede lezing zal Hans de Graaf inzoomen op de politieke situatie van Heerlijkheid Bredevoort, dat destijds niet alleen bestond uit Bredevoort, maar ook Winterswijk, Aalten en Dinxperlo. Het had niet veel gescheeld of de Oost-Achterhoek was uiteindelijk niet Nederlands, maar Duits geworden. In 1572 was Heerlijkheid Bredevoort namelijk in handen van de Heer van Anholt: Dietrich van Bronckhorst-Batenburg. Hans de Graaf verdiepte zich in zijn pandschap, dat niet al te rooskleurig bleek. In zijn lezing ‘De ondragelijk last van een pandheer’ gaat hij er nader op in.

Beleg van Zutphen 1572

Gebeurtenissen van 1572 beter in kaart

Samen met Erfgoed Gelderland onderzochten medewerkers van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers de gebeurtenissen van 1572 in de Achterhoekse gemeenten. De resultaten zijn gebundeld in een onderzoek dat tijdens het symposium zal worden gepresenteerd in een lezing en een video.

Ridders van Gelre

Aan het slot van de middag zal het Jaarboek 1572 van het ECAL worden uitgereikt aan de Ridders van Gelre.

Tickets en meer info

Via de website van de Koppelkerk vindt je meer informatie en kun je gratis (livestream) tickets bestellen.