3e Ik Mis Je Wandeling troostvol en bemoedigend

Wat bijzonder afgelopen zondag om tijdens de 3e Ik-Mis-Je wandeling elkaar vanuit de hele gemeenschap te ontmoeten – samen te delen wat gemis is – en samen te ervaren wat troost betekent.
Bij de molen Prins van Oranje werden we ontvangen door Hans de Vries die ons met zijn diep bronzen stemgeluid met enkele liederen ontving. We mochten ervaren dat onze dierbaren “een steen verlegd” hadden. Daarna vertrok de stoet wandelaars naar de muziek koepel voor het Ambthuis waar het Katholiek koor voor ons zong. “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur” was hun afsluiter. Daar sloten we bij aan om bij het “melaatsenluikje” bij de Sint Joriskerk stil te staan bij het gemis in de tijd van de coronapandemie. Ook het niet kunnen hebben van contact, geen bezoek, geen troost kunnen bieden aan zieken en eenzamen, niet even een knuffel – ook dat was een “ik mis je” ervaring.
Toch stonden we ook stil bij de lichtpuntjes die er waren in de coronatijd. Creatieve oplossingen – buiten zingen bij het Ambthuis en de Berenjacht van de kinderen. We staken een lichtje aan bij het melaatsenluikje voor het gemis maar ook uit dankbaarheid voor de lichtjes in de duisternis.
Daarna vervolgden we onze wandeltocht naar de Lourdesgrot. Floris Prins uit groep 6 van ’t Bastion bracht ons in vervoering met een prachtig gedicht, dat beschreef dat degenen die we missen nog heel dicht bij ons zijn. Vervolgens staken we een kaars aan voor degenen die we missen, maar die we niet op de Kloosterhof konden gedenken. Bas Brezet las het gedicht Heimwee met een Glimlach voor: ook als iemand er niet meer is kan je toch samen verder.
Vervolgens gingen we naar de Kloosterhof waar tien jongeren van het Koperblazersensemble Barlo-Bredevoort ons verwelkomden met hun warme klanken. Op de begraafplaats was voor iedereen ruimte en tijd om even bij de plek te zijn waar hun geliefden rusten.
Een mooie troostvolle en bemoedigende wandeling die we gezamenlijk afsloten bij ’t Koppelhuis.
Heel bijzonder weer om te ervaren hoe het is om er met elkaar en voor elkaar te zijn.

De Ik Mis Je Wandeling kwam tot stand door medewerking van Katholiek Kontakt Bredevoort, de Protestantse Gemeente Bredevoort, Basisschool ’t Bastion, Katholiek Kerkkoor,