Eremedaille voor vertrekkend raadslid Henk Meerdink

Op dinsdag 7 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, heeft de heer H.J. Meerdink, raadslid en fractievoorzitter van Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging, afscheid genomen. Na 42 jaar raadslid geweest te zijn van gemeente Aalten draagt hij het stokje over aan zijn opvolger, de heer J. (Jan) Wijbrans. Bij zijn afscheid overhandigde burgemeester Stapelkamp de Eremedaille van de gemeente Aalten aan de heer Meerdink.

Met deze Eremedaille wordt de heer Meerdink geëerd voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren, waarin hij op geheel eigen wijze invulling heeft gegeven aan zijn taak als volksvertegenwoordiger. Er is grote waardering voor de heer Meerdink die maar liefst 42 jaren actief geweest is binnen de raad van gemeente Aalten. Hij heeft in al die jaren een grote bijdrage en verantwoordelijkheid geleverd aan het bestuur van onze gemeenschap. De gemeente Aalten is hem daar zeer erkentelijk voor.