Leer-werkplek Schaersvoorde

Door goede samenwerking, mooi resultaat.
Sinds dit jaar staat er op kinderboerderij De Ahof een grote nieuwe schuur. Deze schuur is gerealiseerd door plaatselijke bedrijven, en door de inzet van vele vrijwilligers en sponsoring van fondsen en bedrijven is de schuur tot stand gekomen en is werkelijk een plaatje geworden.
Ook fungeerde de bouw van deze schuur als leer- werkplek voor 2 leerlingen van Schaersvoorde. Onder begeleiding van Installatiebedrijf Obbink waren Fabian en Rasid elke woensdagmiddag en vrijdag bezig met het installatiewerk in de nieuwe schuur. De beide leerlingen hebben samen met Maarten Vierkant van Obbink, al het elektra aangelegd. Alle elektra buizen zijn allemaal in het zicht, dus de heren moesten netjes en goed werken. Volgens Obbink en kinderboerderij De Ahof zijn Rasid en Fabian glansrijk geslaagd. Mooi die samenwerking met scholen, plaatselijke bedrijven en maatschappelijke instellingen in Aalten.