Nieuwsbrief Bredevoorts Belang #2

Beste leden van Bredevoorts Belang en andere belangstellenden,
De zomerperiode is aangebroken! In deze nieuwsbrief blikken we terug op de laatste twee ledenvergaderingen, waarin we besluiten hebben genomen over onder andere de statuten van Bredevoorts Belang en het nieuwe beleidsplan. Ook hebben we een nieuwe penningmeester – welkom Margreet!
Ander mooi nieuws is dat de werkgroep Toekomstvisie Bredevoort nu écht van start is gegaan, de doorbraak van ’t Zand naar het Vestingpark gerealiseerd is en dat er nieuwe infopanelen geplaatst zijn.

Deze zomer is er wederom genoeg te beleven in Bredevoort. Er staan nog vier Zomerconcerten op de planning, eind augustus vieren we ‘Bredevoort Breder dan Boeken’, er is een nieuwe expositie van het Oostgelders Fotografen Collectief in het Vestingpark en Bredevoort blijkt populair onder de vleermuizen… Hoe dat zit leest u verderop in deze nieuwsbrief.

We wensen u allen veel leesplezier en nog een mooie zomer toe! Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan

Bestuur Vereniging Bredevoorts Belang
bredevoortsbelang@gmail.com