Provinciale subsidie voor project Ludgerstraat

De provincie Gelderland heeft de subsidieaanvraag van de gemeente Aalten goedgekeurd voor het project Ludgerstraat in Aalten. De Woonplaats bouwt op de locatie van de voormalige technische school ongeveer 54 woningen, waarvan 45 sociale huurwoningen.

“De vraag naar woningen is groot. Niet alleen landelijk, maar ook in onze gemeente. Ik ben heel blij dat de subsidie van € 337.500,- is toegekend. Hiermee kan de uitvoering versneld worden en geven we starters een kans op een betaalbare woning.” aldus wethouder Ted Kok.

De Woonplaats start eind dit jaar met de bouw van 23 sociale huurwoningen in fase 1. Nu de subsidie is toegekend volgen direct daarna fase 2 en 3. Voor fase 2 (zo’n 12 woningen) is een ‘Aaltens hofje’ in onderzoek. Dit is een geclusterde woonvorm voor ouderen die gezamenlijk in een hofje wonen en elkaar informele hulp verlenen. De groep toekomstige bewoners van het ‘Aaltens hofje’ is al samengesteld. Met deze groep en De Woonplaats wordt het plan uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Fase 3 bestaat uit maximaal 20 (sociale) huurappartementen.

Procedure

De procedure voor het uitwerken van het bestemmingsplan is in gang gezet. Naar verwachting neemt het college van burgmeester en wethouders hier volgende maand een besluit over.

Betaalbaar wonen

Met de subsidieregeling Betaalbaar Wonen versnelt de provincie Gelderland de bouw van 500 woningen in Arnhem, Wageningen, Brummen, West-Betuwe en Aalten. De helft van de woningen zijn sociale huurwoningen. Hiervoor zet de provincie 1,3 miljoen euro in.