Samenwerking Ondersteuningsteam Oost Achterhoek en AVA’70

Voor vragen over opvoeden en opgroeien kan iedereen in de gemeente Aalten, Oost Gelre en Winterswijk terecht bij het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek. Meestal komen die vragen van ouders, opvoeders en mensen die vanuit hun werk met kinderen en jongeren te maken hebben. Vrijwilligers die met jeugd te maken hebben, doen zelden een beroep op het Ondersteuningsteam. Terwijl ook bij hen vragen en zorgen kunnen zijn over een kind of jongere. Om die ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht te brengen zoekt het Ondersteuningsteam samenwerking met (sport)verenigingen. Atletiekvereniging AVA’70 in Aalten is de eerste vereniging die zo’n samenwerking aangaat.

De samenwerking is het vervolg op een bijeenkomst van afgelopen november in de kantine van AVA’70. Elles Banda en Tamara Cuny van het Ondersteuningsteam maakten daar kennis met de jeugdtrainers en -leiders van AVA’70 en over en weer werden ervaringen uitgewisseld. Al snel bleek er een prima basis om met elkaar een volgende stap te zetten.

Arja te Brake is voorzitter van AVA’70. “Wij prijzen ons gelukkig dat we als AVA’70 heel veel jeugdleden hebben. Onze jeugdtrainers en -leiders hebben een belangrijke rol bij de begeleiding van al die kinderen en jongeren. Dat betekent ook dat ze signalen oppikken als het eens wat minder goed gaat met een kind. Bijvoorbeeld doordat een kind of jongere ineens anders als anders reageert. Jeugdtrainers en -leiders bespreken dit dan altijd eerst onderling en met de ouders. Maar hoe fijn is het dat je dan een kort lijntje hebt met deskundige mensen die weten waar ze het over hebben als het gaat om opvoedondersteuning? Waar je je vragen en zorgen mee kunt bespreken? En dat er vanuit die vraag/zorg dan verder wordt gekeken welke ondersteuning nodig is? Dus toen ik hoorde dat ook onze jeugdtrainers en -leiders contact op kunnen nemen met professionals van het Ondersteuningsteam, dacht ik gelijk ‘daar gaan we iets mee doen’!”              

De kracht van de samenwerking tussen het Ondersteuningsteam en AVA’70 is dat de medewerkers van het Ondersteuningsteam náást de trainers en begeleiders gaan staan en hen coachen op een zo goed mogelijke wijze met de jeugd om te gaan. Niet alleen op het gebied van hoogspringen, verspringen en hardlopen – waar de trainers van AVA’70 verstand van hebben -, maar ook wanneer het gaat over opgroeien en opvoeden. Zeker als dat eens wat minder soepel loopt en wat specifiekere kennis vraagt.

Jeroen Stevens, coördinator van het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek, vult aan: “We zijn als Ondersteuningsteam nog niet altijd voor iedereen zichtbaar en dat willen we graag veranderen. Daarom is deze samenwerking met AVA’70, hopelijk het begin van samenwerking met veel meer verenigingen, voor ons ook zo belangrijk. Want juist bij de eerste signalen die een kind of jongere afgeeft, kan iemand in zijn of haar omgeving zoveel betekenen. En daar willen wij heel graag een bijdrage aan leveren.”

Wethouder Hans te Lindert is groot voorstander van de samenwerking. “Ik ben ervan overtuigd dat dit meerwaarde heeft. Kinderen in onze gemeente moeten veilig en gezond op kunnen groeien. Het is heel erg belangrijk als anderen, naast ouders en opvoeders, daar een handje aan meehelpen. En dan heb ik het nog niet over de situaties waar de veiligheid echt in het geding is. Want helaas zijn ook die er, en dan kan inbreng van een coach of iemand anders die het vertrouwen van een kind of jongere heeft, echt het verschil maken. Ik roep andere verenigingen in de gemeentes Aalten, Oost Gelre en Winterswijk dus op om contact te leggen met het Ondersteuningsteam via de website www.ondersteuningsteamoa.nl. Van harte aanbevolen!”