Simpel Switchen: meedoen op de best passende plek

Iedereen op de voor haar of hem best passende plek laten meedoen. Dat is kort gezegd het doel van ‘Simpel Switchen’ in de participatieketen. Woensdag 21 april vond de aftrap plaats van een pilot Simpel Switchen in de gemeente Aalten met de betrokken organisaties: Estinea, Laborijn, diverse zorgpartijen uit de regio en de gemeente Aalten.

Wethouder Joop Wikkerink legt het uit: “Inwoners die niet (direct) inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt helpen we met een zinvolle daginvulling. Zij gaan bijvoorbeeld naar een dagbesteding. Is daar eenmaal voor gekozen, dan betekent dat meestal dat men daar ook blijft. Ook als de situatie van die inwoner verandert, of hij of zij zelf behoefte heeft aan een andere, meer arbeidsmatige invulling van de dag. Wij verwachten dat door een intensieve samenwerking tussen alle partijen en door buiten de kaders te denken en te kijken, we inwoners de ruimte kunnen geven om te groeien. Om op de voor hen beste plek mee te kunnen doen. Voor de betrokken inwoners moet het eenvoudig zijn van plek te veranderen én, als blijkt dat een keuze minder goed uitpakt, ook weer net zo gemakkelijk terug te keren naar de plek waar men vandaan komt. ‘Simpel Switchen’ dus.”

Ervaring opdoen

De gemeente Aalten wil ervaring opdoen met het simpel switchen, met name gericht op ‘meedoen op de best passende plek’. Laborijn en Estinea zijn daarom verzocht om gezamenlijk een pilot uit te voeren en bij maximaal 15 inwoners, individueel, een mogelijk arbeidspotentieel (opnieuw) in beeld te brengen. Hiervoor zijn inwoners geselecteerd met een WSW-indicatie die nu bij Laborijn werkzaam zijn, inwoners die nu arbeidsmatige dagbesteding doen bij verschillende zorgaanbieders en enkele inwoners die daarvoor in aanmerking zouden komen. Bij die laatste groep wordt vóórdat ze bij een dagbesteding worden geplaatst, bekeken of dat voor hen wel de best passende plek is. Tegelijkertijd wordt zo in beeld gebracht of het voor deze groep inwoners eenvoudiger is om te switchen als voor mensen die al jaren een vast patroon volgen en naar een dagbesteding gaan.

Persoonlijk coachingsplan zorgt voor maatwerk

Het projectteam (medewerkers van Estinea, Laborijn en gemeente Aalten) maakt samen met iedere inwoner en de mensen die bij hem of haar betrokken zijn (familie, zorgprofessionals) een coachingsplan. Daarin staan de kwaliteiten en aandachtpunten van de betrokken inwoner en concrete doelen voor de nabije toekomst. Daarbij wordt ook de inkomenssituatie van de inwoner meegenomen, en wat doorstroom naar een andere plek voor gevolgen heeft voor het inkomen.

Inwoners worden tijdens het hele proces intensief begeleid en gevolgd. Bevindingen worden meegenomen in een evaluatie van de pilot Simpel Switchen, die in maart 2022 wordt afgerond.