Stand van zaken Slingeplas

Beste stadsgenoten,

Bijgaand sturen wij jullie de recente Raadsmededeling over de besluitvorming rond de Slingeplas. Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen heeft de heer Droogh zijn functie van directeur van Leisurelands neergelegd. Deze wisseling in de directie van Leisurelands is een van de oorzaken voor de vertraagde besluitvorming. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de besluitvorming begin volgend jaar langs de eerder aangegeven lijnen tot stand zal komen.

Voor nu vast mooie Feestdagen en alle goeds voor 2020 gewenst!

Vriendelijke groet,

Geert en Antoon

Raadsmededeling – Openbaar Nummer : 169-2019 Datum : 2 december 2019 B&W datum : Beh. Ambtenaar : Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : voortgang Slingeplas

Aanleiding: Bij raadsmededeling 121-2019 van 19 september jl. is aan uw raad aangegeven dat de besluitvorming omtrent de verdere toekomst van de Slingeplas in november zou worden verwacht. Inhoud Mededeling: De verder besluitvorming omtrent de verdere toekomst van de Slingeplas vraagt meer tijd dan wij vooraf hadden ingeschat. Enerzijds heeft dit te maken met de voorbereiding van de met partijen te sluiten overeenkomst, anderzijds heeft dit zijn oorzaak in de wisseling in de directie van Leisurelands. Het streven is om de besluitvorming voor de start van het nieuwe recreatieseizoen af te ronden.