Wie verdient de Erfgoedprijs 2020?


Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten reikt elk jaar de Erfgoedprijs uit. Ook dit jaar wordt de prijs uitgereikt, maar wanneer precies en in welke vorm is nu, gezien de huidige situatie, nog niet bekend. Kandidaten kunnen wel aangemeld worden. Iedereen die iemand of een organisatie kent die het verdient om de Erfgoedprijs gemeente Aalten 2020 te ontvangen, kan een aanmelding insturen. Aanmelden kan tot 25 mei.

Waardering

Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten in onze gemeente. Maar ook voor het onder de aandacht brengen van het erfgoed in onze gemeente, kan iemand voorgedragen worden. In 2019 is de Erfgoedprijs uitgereikt aan Martie te Brake. Martie is reeds 40 jaar gediplomeerd vrijwillig molenaar, en zet zich met veel enthousiasme in voor de molens in de gemeente Aalten.

Voorwaarden

De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een natuurlijk- of rechtspersoon, die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng, een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het plegen van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Verder kunnen  personen of organisaties voordragen worden, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten.

Advies

De aanmeldingen voor de Erfgoedprijs worden besproken in de Commissie Cultureel Erfgoed. Zij brengt advies uit aan het college over de genomineerden. Het college van burgemeester en wethouders besluit wie de prijs in ontvangst mag nemen.

Prijs

De Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,-. Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk t.w.v. € 350,- dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor hij/zij zich heeft ingezet. Het kunstwerk is afkomstig van een lokale kunstenaar. In specifieke gevallen kan ook voor een andere passende prijs worden gekozen.

Prijsuitreiking

In de voorgaande jaren werd de prijs uitgereikt tijdens de Open Monumentendag. Deze wordt jaarlijks in het tweede weekend van september georganiseerd. Gezien de huidige situatie is het nog even afwachten in welke vorm hier in september aandacht aan besteed kan worden. Het voornemen is om de Erfgoedprijs in september 2020 uit te reiken.

Aanmelden kandidaten voor 25 mei 2020

Iemand kan zichzelf of een iemand anders tot 25 mei aanmelden voor de Erfgoedprijs. Dit kan door een beknopte omschrijving van de werkzaamheden, de reden waarom deze persoon/organisatie de prijs zou moeten krijgen, aangevuld met een aantal foto’s, te sturen naar de gemeente Aalten. Dit kan ter attentie van Ingrid Oonk, Postbus 119, 7120 AC Aalten. De aanmelding mag ook gemaild worden naar i.oonk@aalten.nl.