Zondag 17 oktober: rooms-katholiek gastvrij in PKN kerk Bredevoort

Op zondag 17 oktober a.s. om 9.30 uur vindt er een bijzondere oecumenische kerkdienst plaats in de Sint Joriskerk in Bredevoort met medewerking van het rooms-katholiek kerkkoor. Voorgangers zijn Irma Verwaaijen, Gerrie Hallerdijk en Jos Wessels. In de viering worden kunstvoorwerpen uit de gesloten rooms-katholieke kerk geplaatst in de protestantse kerk van Bredevoort.

Het betreft een houten beeld van Maria en het kind Jezus uit de 18de eeuw, een houten beeld uit begin 20ste eeuw van Sint Joris, een email icoon van Maria-van-altijddurende-bijstand naar Grieks-orthodoxe trant en een stenen reliëf van Sint Joris uit de 16e eeuw. Van dit reliëf wordt gezegd dat dit vroeger in de stadspoort van Bredevoort heeft gezeten.

Zoals bekend is de katholieke Sint Georgiuskerk in Bredevoort afgelopen voorjaar gesloten maar is er een Katholiek Kontakt blijven bestaan.  Die groep houdt van tijd tot tijd een viering en is heel blij dat zij gastvrij terecht kan in de protestantse kerk. De contacten tussen katholiek en protestant in Bredevoort zijn al tientallen jaren heel goed en nu r-k geen kerk meer heeft, is zij welkom in de PKN-kerk. Maar niet alleen de mensen zijn welkom, ook een aantal kunstvoorwerpen wordt gastvrij ontvangen en dat gebeurt dus a.s. zondag.

Het thema a.s. zondag is Gastvrijheid. Wij luisteren naar het verhaal van Abraham die drie vreemdelingen ontvangt, en naar het evangelie waarin Jezus op bezoek gaat bij Marta en Maria. Gastvrijheid is een zeer christelijke deugd: je deur openen voor wie dakloos is en hen een nieuw thuis bieden. Een deugd heel belangrijk voor mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. Maar op plaatselijk niveau is het heel mooi dat de ene kerk zich openstelt voor de andere.

U bent van harte welkom, zondag 17 oktober om half 10 in de Joriskerk op de Markt in Bredevoort.