Beeldhouwerij Thorvald

Vele prachtige kunstwerken van beeldhouwer Thorvald Dudok van Heel zijn op diverse plekken in Bredevoort te bewonderen. Daarnaast wil stichting Beeldhouwerij Thorvald een concrete bijdrage leveren aan de toekomst van de beeldhouwkunst en streeft daarbij de volgende doelstelling na:

‘het ondersteunen van de beeldhouwkunst op nationaal en internationaal niveau en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’.

Stichting Beeldhouwerij Thorvald
Koppelstraat 6
7126 AH Bredevoort
0543 451 985
stichtingbeeldhouwerij@telfort.nl
sites.google.com/view/stichtingbeeldhouwerijthorvald

Een kaart van de beeldenroute is te verkrijgen bij de VVV, of hier te downloaden.