Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Nieuw Ambtshuis in Bredevoort ten koste van Huize St. Bernardus?

Toegevoegd op: 03-03-2008

 

Commissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu, door Leo v/d Linde, 28 februari 2008
 
In de commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu ging men in op de brief van de Vereniging Bredevoorts Belang betreffende het project Ambtshuis aan de Landstraat in Bredevoort. Op 24 december 2007 heeft deze Vereniging een brief gestuurd aan het College van Burgemeester en Wethouders en de raad van de gemeente Aalten.  In deze brief deelt men mee dat Bredevoorts Belang niet te spreken is over de wijze waarop voorlichting en inspraak wordt gegeven aan de inwoners en verenigingen van Bredevoort.
Bredevoorts Belang kwam er achter dat in oktober 2007 een voorlichtingsbijeenkomst voor de buurt zou worden gehouden betreffende de realisatie van het project Ambtshuis in Bredevoort.  Het nieuwe Ambtshuis moet komen op de plek waar nu nog de meubelzaak van Betting staat.
De voorlichtingsavond in oktober 2007 werd georganiseerd door De Woonplaats. Na enig aandringen heeft de Vereniging Bredevoorts Belang zich laten uitnodigen door De Woonplaats. Bredevoorts Belang sprak op basis van de informatie tijdens de bijeenkomst in oktober 2007 haar zorg uit over het project Ambtshuis. Bredevoorts Belang is van mening dat bij de plannen van De Woonplaats volledig wordt voorbijgegaan aan een aantal belangrijke aspecten.
Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2004, waarbij een subsidie van € 500.000,- aan de Woonplaats werd toegekend, werd tevens besloten dat het project Ambtshuis kan worden gerealiseerd mits de verschijningsvorm verwijzingen heeft naar het oude Ambtshuis. Deze eis zou worden meegegeven aan de projectontwikkelaar. Bredevoorts Belang constateert dat hiervan niets is terug te vinden in de voorliggende plannen. Er is vooral veel bouwvolume ontworpen, blijkbaar om het plan financieel haalbaar te maken.  In dezelfde raadsvergadering is besloten dat de Woonplaats zich verplicht tot de bouw conform de door de gemeente aangegeven woningdifferentiatie.
Bredevoorts Belang is van mening dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn gepland bij het project Ambtshuis. "De parkeerdruk is in het historisch centrum van Bredevoort nu al groot en volgens insiders bij de gemeente niet op te lossen. Door te weinig parkeerplaatsen te realiseren zullen de problemen alleen maar toenemen". Bredevoorts Belang gaat ervan uit dat de gemeente hier zeer alert op zal zijn en het parkeren onder het gebouw zal regelen.
Het project Ambtshuis Bredevoort omvat 26 levensloopbestendige woningen, waarvan 20 in de huursector, deels voor zorg door Marga Klompé. Tevens is het college van B & W van mening dat het gewenst is dat op de begane grond een culturele functie kan worden opgenomen om het karakter van Bredevoort Boekenstad te versterken.
Met name de elementen welzijn en/of zorg en behouden/versterken monumenten, archeologie en cultuurvoorzieningen hebben positief bijgedragen aan het verkrijgen van de ISV-subsidie.
Bredevoorts Belang is niet blij met het grote aandeel van de zorgsector in het nieuwe complex.
 
Inspreker Wim van der Heide, Bredevoorts Belang, wil de alarmklok in Bredevoort gaan luiden. "Er wordt een één-tweetje gespeeld tussen De Woonplaats, projectontwikkelaar, en de Stichting Marga Klompé.  Straks moeten de ouderen van Huize St. Bernardus naar het Ambtshuis.  Dit is het einde van St. Bernardus. Op een trage manier zal dit verzorgingstehuis ontmanteld worden. Een deel van de ouderen zal wellicht naar Aalten moeten vertrekken. Geld maakt macht. Dit stuit ons als Vereniging Bredevoorts Belang enorm tegen de borst. In juli 2009 moet fysiek worden begonnen met de bouw van het Ambtshuis. De wethouder doet geen uitspraak over St. Bernardus, hij weet meer !", aldus Wim van der Heide.
 
Gerrit Rutgers (CDA): "Onze fractie heeft zich in 2004 uitgesproken in het terugbouwen van het Ambtshuis met woningen voor de St. Marga Klompé, 17 huurwoningen en versterking voor Bredevoort Boekenstad. Dit zijn spelregels waar De Woonplaats ook nu aan moet voldoen. Spelregels kunnen tussentijds niet veranderd worden. We hebben in Huize St. Bernardus een prachtige accomodatie voor ouderen. De CDA-fractie vindt het niet gewenst dat ouderen moeten verkassen naar het Ambtshuis.
In Oud-Aalten hebben we ons in het verleden sterk gemaakt voor ouderenhuisvesting in St. Bernardus. Misschien zijn de eisen aan bewoning door de St. Marga Klompé nu wel heel anders, maar de gemeente Aalten kan wel sturen. Een hotelfunctie bijvoorbeeld zou gerealiseerd kunnen worden in de buitenplaats maar niet in St. Bernardus. Eventueel zou men St. Bernardus kunnen uitbreiden als niet voldaan wordt aan allerlei eisen.
 
Gerrit Migchelbrink (Progressieve Partij) vindt dat er veel onduidelijkheid is over het Ambthuis. "Bredevoorts Belang had veel vroeger ingeschakeld moeten worden bij het overleg. Er moet gesproken worden over een Woonvisie voor Bredevoort. Waar is in Bredevoort behoefte aan?" Ook Johan Pennings (ChristenUnie) vindt dat het heel lang stil is geweest rondom het Ambtshuis.
Wethouder Wim ten Voorde deelde mee dat in de ISV aanvraag betreffende het Ambtshuis over starterswoningen niet is gesproken. Deze woningen worden o.a. genoemd in het plan Bekendijk. Voor de zomer wordt gesproken over de starterswoningen in voornoemd plan. Wel geeft de wethouder toe dat De Woonplaats tekort is geschoten in de communicatie met o.a. Bredevoorts Belang.  Ten Voorde: "De zorgplicht is de verantwoordelijkheid van de St. Marga Klompé. Dit is niet primair aan de gemeente om dit te beoordelen. Huize St. Bernardus zou een nieuwe uitdaging kunnen krijgen in het kader van recreatie of toerisme. De gemeente is geen eigenaar van St. Bernardus. Ik zie nieuwe kansen voor Huize St. Bernardus. En een nieuwe functie van dit tehuis zou ook in het belang zijn voor Bredevoort!"
 
Bredevoorts Belang: "na lang aandringen op de voorlichtingsbijeenkomst van oktober 2007 wist men te vertellen dat de "zorgsector" een groot aandeel zal krijgen in het nieuwe complex. Bredevoorts Belang vindt dit geen goede ontwikkeling. Het aandeel 60 plussers en de zorg is in het oude centrum al ruimschoots aanwezig. In onze visie moeten er, naast een beperkt aantal zorgwoningen, woningen komen die geschikt zijn voor jonge mensen en starters.
 
Verder pleit Bredevoorts Belang voor meer openheid. "Wij pleiten voor het volledig in openheid ontwikkelen van dit voor Bredevoort belangrijke project om niet achteraf te moeten constateren dat er alleen nog ingestemd kan worden met een plan dat niet meer is terug te draaien.
Wanneer we Bredevoort met z n allen leefbaar willen houden voor nu en de toekomst is het van essentieel belang dat er ruimte en versterking komt voor een oud stedelijke sfeer in de kern van het historische centrum. Dit geldt niet alleen voor dit project maar ook voor andere projecten in de oude kern van Bredevoort. Zeker gezien binnen het beleid van toerisme en recreatie van de gemeente Aalten. Dit blijkt ondermeer uit recente onderzoeken van de Universiteit Twente.
 
Het college van B & W heeft in een brief van 5 februari 2008 laten weten dat de hoeveelheid zorgplaatsen in Bredevoort op termijn niet zal toenemen. Er zal sprake zijn van een verplaatsing van senioren/zorg. Ook laat het college in deze brief weten dat de haalbaarheid van de realisatie van dit project een grote prioriteit heeft. "De firma Betting is inmiddels bezig met haar nieuwbouwplannen en medio 2009 moet het nieuwe Ambthuis in aanbouw zijn. Een goede voorbereiding van het nieuwbouwplan en communicatie met de Bredevoortse gemeenschap is daarvoor essentieel". Het college heeft met de Woonplaats afgesproken dat men dit vanaf nu gezamenlijk verder oppakt. Via deelname van Bredevoorts Belang in de Klankbordgroep gaat men elkaar verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het onderwerp komt als bespreekstuk op de eerstvolgende raadsvergadering.


Bron:

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu