Coronatoegangsbewijs en de Koppelkerk

Vanaf zaterdag 25 september wordt de 1,5 meter-maatregel losgelaten. Om deze maatregel op een veilige manier los te kunnen laten, zijn bezoekers aan horeca en culturele evenementen vanaf deze dag verplicht een coronatoegangsbewijs te tonen. Dit betekent dat ze met een QR-code moeten kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, het coronavirus al hebben gehad of in de 24 uur voorafgaand aan het evenement negatief getest zijn. Het invoeren van het coronatoegangsbewijs gaat bij Stichting Koppelkerk echter niet zonder slag of stoot en heeft voor de nodige discussies gezorgd.

Sluit de coronapas mensen buiten?

We mogen weer meer mensen welkom heten bij onze activiteiten en we hebben weer meer bewegingsvrijheid: hangen we de vlag uit bij de Koppelkerk? Niet helemaal. Eén van de belangrijkste bezwaren met betrekking tot de invoering van het coronatoegangsbewijs betreft een principiële binnen de Koppelkerk: in hoeverre sluiten we (in)direct mensen buiten die zich niet kunnen of willen hebben laten vaccineren, of niet digitaal onderlegd zijn? Nog altijd wordt niemand gedwongen zich te laten vaccineren; men kan zich immers ook laten testen voor een bezoekje aan een voorstelling. Duidelijk is echter wel dat er meer drempels worden opgeworpen voor mensen die (om wat voor reden dan ook) niet zijn gevaccineerd en voor mensen die niet thuis zijn in de digitale wereld van apps en QR-codes.

Is er een alternatief?

Zijn er dan veilige alternatieven denkbaar zonder de coronapas? Tot 25 september werd 1,5 meter afstand veilig bevonden om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Daarom is met de handhavende instanties verkend in hoeverre wij als culturele instelling mogen kiezen om de 1,5 meter-maatregel te behouden in plaats van te werken met het coronatoegangsbewijs. Deze vrijheid wordt ons echter niet gegund: als culturele instelling zijn wij wettelijk verplicht de coronapas in te voeren. Om kunst en cultuur te kunnen blijven bieden kunnen we dus niet om de coronapas heen. Boetes en een eventuele sluiting van onze locatie zijn reële consequenties, als wij ons niet aan deze nieuwe wetgeving houden.

De andere kant van de medaille

Er zijn natuurlijk ook voordelen aan het invoeren van de coronapas. We kunnen weer een stuk meer bezoekers ontvangen dan 50: dat is gunstig voor de Koppelkerk en voor de uitvoerende artiesten. Het is ook goed nieuws voor trouwe bezoekers die in de afgelopen tijd mis hebben gegrepen door het beperkte aantal plaatsen. We hebben het gehad over mensen die zich benadeeld voelen bij de invoering van het coronatoegangsbewijs, maar we hebben natuurlijk ook te maken met mensen die zich juist veiliger voelen bij de nieuwe situatie mét coronapas, dan bij de 1,5 meter-maatregel.

Conclusie

Ondanks de bezwaren die binnen een deel van de organisatie van de Koppelkerk nog steeds worden gevoeld, kunnen wij door de verplichting van de overheid niet om de invoering van de coronapas heen, zonder boetes of een sluiting te riskeren. Daarom geldt vanaf 25 september ook bij de Koppelkerk het coronatoegangsbewijs voor bezoek aan voorstellingen en horeca. Voor de minder digitaal onderlegde mensen bieden de plaatselijke bibliotheken inloopspreekuren ter ondersteuning. Mensen die zich niet kunnen of willen laten vaccineren, kunnen via www.testenvoortoegang.nl een testafspraak plannen alvorens ze een voorstelling bezoeken. Voor vragen over wanneer wel (voorstellingen en horeca) en wanneer niet (expositiebezoek) een coronatoegangsbewijs nodig is bij de Koppelkerk, of andere vragen of onduidelijkheden kan men contact opnemen met de Koppelkerk via info@koppelkerk.nl.